EL PROJECTE DE PLATAFORMES A ES BOTAFOC NO TÉ JUSTIFICACIÓ TÈCNICA ALGUNA. L’AVALUACIÓ AMBIENTAL NO ESTÀ FETA AMB UN MÍNIM DE RIGOR. ES FALSEJA L’EXISTÈNCIA DE L’AUTORITZACIÓ PELS ABOCAMENTS DEL DRAGAT A LA MAR (08/12/2007)

Contràriament a la tesi difosa per les autoritats locals, de que la solució plantejada amb l’explanada i plataformes a es Botafoc era la única opció tècnicament viable, del projecte que ha estat en exposició pública es desprèn que el problema ve de que mai s’ha contemplat cap altra alternativa, tot i la possibilitat d’estudiar-ne altres amb un impacte molt menor i un resultat que permetria el manteniment de molta més superfície de mirall d’aigua i uns usos molt més ordenats i menys problemàtics.

Al projecte presentat s’exposen brevíssimament altres 4 opcions i es conclou que la gran avantatja de l’escollida és que les obres necessàries es portaran a terme més lluny de la ciutat. No existeix inviabilitat tècnica, cap incompliment de normativa en les altres opcions plantejades, viables i indubtablement menys costoses, el projecte únicament inclou un brevíssim estudi sense cap rigor fet a mida per donar cobertura a l’única opció plantejada.
Al document que ha estat en exposició pública es reconeix que els problemes existents al port son en molts casos ocasionats per altres actuacions errònies fetes per la pròpia autoritat portuària, i sembla que no hi ha intenció de rectificar i arribar a fer les coses bé algun dia.

Tot i que la normativa ambiental estatal i europea d’aplicació exigeix una comparativa d’alternatives vàlides amb la finalitat que es pugui optar per l’ambientalment menys impactant, el projecte presentat obvia totalment aquest requisit i es limita a presentar la pitjor opció possible acompanyada d’una avaluació ambiental extremadament condescendent amb el projecte i carent de rigor. Com a mostra poden servir les referències que fa a l’existència de “comadrejas” o el fet que parla de “ratas” quan en realitat es refereix a ratapinyades.

El convenciment mostrat pels polítics locals sobre les bondats d’aquest projecte arriba ara, curiosament a pocs mesos de les eleccions generals, després que el propi Ajuntament d’Eivissa, al seu moment, alegàs sobre l’impacte paisatgístic que suposaria per una ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat per l’UNESCO, la reducció del mirall, l’empitjorament de la qualitat de l’aigua i el condicionament que suposaria per altres intervencions que en el futur es poguessin portar a terme al port d’Eivissa. El GEN-GOB troba del tot incomprensible que amb uns criteris “tècnics” com els que exposa el projecte la classe política s’hagi deixat convèncer, sobretot si tenim en compte la irreversibilitat de l’impacte que causarà i que es tracta d’una decisió d’importància capital per Eivissa que òbviament no s’ha meditat prou i que, cas de portar-se a terme, es patirà per sempre.

Al projecte presentat s’afirma que s’ha tramitat i obtingut l’autorització per realitzar l’abocament del material de dragat a l’Est de s’Espardell. Això és fals i podria fins i tot ser constitutiu de delicte contra el medi ambient i de falsedat documental. Es pretén utilitzar la mateixa autorització que es tramità al seu moment pel dic de es Botafoc, pretensió que es troba totalment fora de la legalitat, perquè òbviament es tracta d’un nou projecte que, a més, tindrà efectes acumulatius.

El GEN-GOB ha presentat, durant el termini d’exposició pública, un plec d’al.legacions al projecte posant de manifest les greus mancances que presenta l’avaluació ambiental, la falta absoluta de justificació del projecte escollit i sol.licitant la retirada del mateix pel greu i inassumible impacte ambiental que representaria la seva execució.

De la documentació exposada al públic per part de l’Autoritat Portuària es desprén clarament que no s’està buscant la millor opció pel port d’Eivissa, sinó que de qualsevol manera i a qualsevol preu, es pretén portar a terme un mal projecte, previst fa anys, sense rigor tècnic i amb un absolut menyspreu per les greus repercusions ambientals que en resultaran. Inexplicablement, la classe política local, en comptes de defensar el port i la ciutat amb sentit comú i responsabilitat, tanca ara files i es posa del costat de l’Autoritat Portuària i del pitjor projecte possible pel Port d’Eivissa.