El GEN demana a l’Ajuntament de Sant Josep la immediata aturada de les obres de Cala Comte (03/12/2007)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) demana a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia que paralitzi de manera immediata les obres d’urbanització que s’estan portant a terme actualment a ses Roques Males, Cala Comte, per part d’una promotora que pretén edificar més de cent xalets a aquella zona.
El GEN considera que la gravetat d’aquest impacte ambiental és prou important que justifica l’adopció d’aquesta mesura, basant-se en les irregularitats que presenta el projecte que obtingué la llicència i que el GEN ha exposat ja en denuncies presentades davant les administracions sense haver obtingut, fins ara, contestació a les mateixes.
S’ha de tenir en compte que aquesta urbanització s’aixeca en una zona envoltada d’ANEI, que de fet hauria de ser ANEI també ella mateixa i que només intolerables interessos especulatius, varen evitar que ho fos. Enclavar una nova zona urbanitzada en el cor d’aquesta zona equival a rompre l’equilibri ambiental i paisatgístic de l’àrea de Cala Comte.
El GEN, que dona total suport als veïns de la zona i compartirà amb ells les tasques reivindicatives que es portin a terme, vol manifestar que va demanar reiteradament als representants institucionals actuals d’Eivissa que aquesta zona fos inclosa en el decret-llei de suspensió de projectes urbanístics del Govern balear. De manera totalment incomprensible, l’ANEI de Cala Comte no va ser ampliat per salvar aquest indret, com hauria estat el més lògic, sobretot tenint en compte que la tramitació d’aquest PP fins a la seva aprovació ha estat plagada d’irregularitats.
La nostra entitat creu que és necessari un acte de valentia per part de l’Ajuntament de Sant Josep, del Consell Insular i del Govern balear per adoptar les mesures necessàries perquè, de manera immediata, s’aturin les obres.
No només la tramitació d’aquest P.P ha estat del tot irregular, sinó que no disposa de la més mínima justificació de suficiència de recursos hídrics per fer front a la demanda que generarà (prevista per gairebé 500 persones). De fet, la justificació presentada per la promotora consisteix en una fotocòpia d’una certificació de 12 anys d’antiguitat, d’una empresa privada, ja disolta, que a més situa els pous pel subministrament a la zona de Sant Jordi de ses Salines. Únicament aquest fet ja seria suficient per denegar qualsevol autorització per urbanitzar la zona i per revisar d’ofici qualsevol tramitació portada a terme per l’Ajuntament.
El GEN creu que no es pot desaprofitar l’oportunitat històrica que tenim per a salvar un dels paratges més bells de la nostra illa i que encara romanen en estat semi-verge. La progressiva urbanització de Cala Comte, que també es porta a terme mitjançant l’edificació dispersa, comporta també una massificació intolerable en un àrea de valors tan singulars com aquesta, valors que ja foren reconeguts pel propi Tribunal Suprem en el seu moment.
El nostre grup fa una crida al sentit de la responsabilitat de les institucions públiques de les illes perquè actuïn de manera decidida, ràpida i eficaç, estudiant totes les possibilitats, per tal d’estalviar a la nostra malmesa illa una nova agressió ambiental en un dels indrets més meravellosos que mos queden.