Carta enviada al President de Govern Balear reclamant la derogacio de la Llei de Mesures Especi­fiques per a Eivissa i Formentera. (30/10/2007)

Carta enviada al President de Govern Balear reclamant la derogacio de la Llei de Mesures Especi­fiques per a Eivissa i Formentera.