XXV Aniversari del GEN (10/11/2007)

25 aniversari del GEN

Enguany, concretament aquest mes en es qual mos trobam, s’acompleixen 25 anys de sa fundació del GEN, al 1982. No podem deixar passar per alt aquesta fita volem i fer una breu reflexió, aprofitant aquesta trobada anual des premis Savina i Formigó.
Volem dir-vos que quan es GEN va nèixer no pensavem, ni de bon tros, que arribassim a aconseguir algunes de ses victòries que hem aconseguit segurament tampoc que haguessim de lliurar les batalles que he lliurat. De fet, ni tant sols es pensava que es grup pogués durar més enllà d’uns pocs anys. Però sa realitat és que avui fa un quart de segle que les nostres sigles estan al capdavant de ses reivindicacions ecologistes de s’illa d’Eivissa, al costat d’altres organitzacions i entitats.
Realment, què hem aconseguit? Estam preparant un llibre, que sortirà dins uns mesos, on es fa un repàs d’aquests anys, però queda clar que avui hi ha llocs d’Eivissa que si no estàn davall es ciment és gràcies a sa feina feta. Obviament, es llistat de fracassos és més llarg que el d’èxits, perque aquesta és una lluita desigual. No entrarem ara en casos concrets, ja tots els sabeu. Però tots coneixem llocs d’Eivissa que han estat en perill i s’han aconseguit conservar. Aquesta és una gran satisfacció. Es nostros principals èxits son precisament allò que no es veu, perquè no s’ha fet: no veim una urbanització, no veim un camp de golf, no veim un port esportiu... Veim naturalesa, la mateixa de sempre. L’objectiu és augmentar aquesta llista de no-desastres.
Hem arribat a cumplir 25 anys i tenim s’obligació de cumplir-ne molts més. Però això només podrem aconseguir-ho amb l’implicació, no només des socis, sinó també de persones que encara no ho són. Ses grans constructores, es entramats d’especulació urbanística, es lobbys de presió que desfan ca nostra, creixen cada dia més, son cada dia més forts, tenen més beneficis... El GEN ha d’anar cresquent també. Necessitam més efectius humans, necessitam sa incorporació directa de persones compromeses dispostes a treballar a canvi de res, només motivats per l’amor a sa terra i a Eivissa.
El GEN està organitzat en quatre àrees bàsiques: la secció de territori, la d’Educació Ambiental, l’Equip de Natural i el Patrimoni Cultural. A qualsevol d’elles son benvingudes les noves incorporacions. Des de qualsevol d’elles podem defensar Eivissa i la seua riquesa.
Aquest és el principal repte que ara tenim i que marcarà el futur de la nostra organització. Esperam seguir comptant amb sa vostra col.laboració i veure-la augmentada per poder trobar-mos una altra vegada dins de 25 anys més.