El JUTJAT REBUTJA, PER ENÈSSIMA VEGADA, LES PRETENSIONS DE LEGALITZACIÓ DE CAN CRETU EN CONSIDERAR-LES “COSA JUTJADA” (18/10/2007)

En un auto de data 4 d’octubre, el jutjat del Contenciós administratiu núm. 1 de Mallorca, ha rebutjat l’enèsim recurs presentat per la representació legal de Michael Cretu que pretenia, una vegada més, obrir un nou procés judicial amb l’evident intenció de dilatar encara més en el temps l’execució de la sentència ferma de demolició que pesa sobre aquesta obra il.legal de Corona.

La Jutgessa considera que es pretén una nova resol.lució sobre qüestions ja jutjades, tan en primera com en segona instància, el recurs a les quals també ha estat ja rebutjat pel Tribunal Suprem i que, per tant, no quep l’acceptació del nou recurs, pràcticament idèntic a l’anterior.

En aquest cas, el recurs s’havia interposat per part de Baloo Music, contra la denegació de la llicència de legalització sol.licitada per aquesta entitat a l’Ajuntament, a l’empara de la disposició recollida en la Llei d’acompanyament de pressupostos pel 2004, una de les primeres normes aprovades pel PP en recuperar el govern balear al 2003. Tot i així, tan el jutjat del contenciós com el propi Tribunal Superior de Justícia ja havien negat, al seu moment, la possibilitat de legalització d’aquesta construcció mitjançant aquesta disposició.

En aquest cas, el propi Ajuntament, com a part demandada, ha defensat els seus actes i l’argument de la “cosa jutjada” per rebutjar el recurs presentat per Baloo Music i demanar la imposició de costes al demandants per mala fe. El GEN, que també es personà com a part en aquest contenciós ha defensat també la inadmissió a tràmit pel mateix motiu i la desestimació de la prova sol.licitada per la part actora.

En un auto del passat mes de maig, el mateix jutjat va confirmar que la data en que es donarà per finalitzat el termini per la completa execució de la sentència serà el dia 1 de novembre de 2008.

Tot i que amb escasses probabilitats d’èxit, Baloo Music pot optar ara per tornar a plantejar la qüestió davant del TSJIB. Aquest fet, però, fins i tot en l’improbable supòsit de que el recurs fos admès a tràmit, no interrompria el termini de l’execució de sentència que, com hem dit, finalitza d’aquí a poc més d’un any.
En qualsevol cas, l’anunci de la derogació de “l’amnistia Cretu” fet ja per l’actual executiu, deixa en un camí del tot estèril aquesta possibilitat, que només abocaria a Baloo Music a ser condemnada a pagar les costes del procediment.

Sobre el cas Cretu queda ara pendent la decissió de l’Audiència Provincial, sobre el recurs de la Fiscalia de Medi Ambient i Ordenació Territorial, contra la decissió d’arxivar la causa penal, oberta per la concessió il.legal d’aquesta llicència, contra l’ex-batle de Portmay, presa pel Jutjat de primera instància i instrucció núm 1 d’Eivissa.