PROVADA LA CONDUCTA DELICTIVA DE JOSÉ SERRA, HAURÀ DE FER FRONT A LES DESPESES DE DEMOLICIÓ I INDEMNITZACIÓ QUE PUGUIN CORRESPONDRE (01/08/2007)

Tot i que José Serra Escandell i la seva Comissió de Govern no han pogut ser condemnats penalment per la concessió de la llicència il.legal del Puig d’en Serra per la prescripció del delicte comès, ha quedat perfectament establerta la seva responsabilitat. L’Ajuntament, per tant, podrà demanar, en concepte de responsabilitat civil, que siguin els responsables de la il·legalitat, i no l’Ajuntament, els que es facin càrrec de les despeses econòmiques de la demolició de l’immoble i de les possibles indemnitzacions que puguin correspondre. Aquesta és, sense cap mena de dubte, la condemna més temuda pels responsables i la més efectiva, molt més que els danys “morals” que pugui haver patit l’ex-batlle.

La figura de responsabilitat civil dins del procés penal té com objecte la compensació a les víctimes pels danys causats. En aquest cas, les víctimes són els propietaris de l’edificació que s’ha de demolir i el propi Ajuntament que, en mans d’uns desaprensius durant anys, pot arribar a trobar-se en una situació dramàtica. El fet és que la irresponsable conducta dels que, fins fa poc, han estat els gestors del municipi de Sant Josep pot portar aquesta institució a una situació de fallida econòmica, i només la determinació de la responsabilitat de forma individual podrà evitar-la i obligar a que siguin els membres dels equips de govern els que facin front a les despeses i indemnitzacions i no les arques públiques. La situació a la que s’encaminava l’Ajuntament de Sant Josep ja va ser advertida fa més de 10 anys pel GEN-GOB però en cap moment es va produir un canvi d’actitud, el sentit comú i el respecte a la legalitat va continuar sent sistemàticament incomplida.

A més de les despeses de la demolició i de les indemnitzacions que puguin correspondre, l’Ajuntament podrà ara demanar als responsables d’aquestes conductes delictives que abonin a les arques públiques les partides pressupostàries de la institució que s’hagin destinat a la seva defensa personal, donat que no s’han destinat a la defensa dels interessos de l’Ajuntament sinó dels propis i particulars dels membres de la comissió de govern imputats per delictes que són de la seva exclusiva responsabilitat.

En GEN considera que el cas de Puig d’en Serra es pot considerar un tema “menor” en comparació amb altres casos de delictes urbanístics comesos a Sant Josep de sa Talaia (que inclouen urbanitzacions il.legals senceres), la
qual cosa fa impossible fer-se una idea del montant econòmic total que pot tenir la desordenació urbanística sistemàtica que ha patit aquest municipi.

Per tot això, el GEN confia en que, tant amb aquest cas com amb altres existents dins i fora d’aquest municipi on es puguin derivar responsabilitats penals, els ajuntaments emprenguin les corresponents accions legals per evitar que siguin les administracions municipals i no els responsables dels fets els que paguin per les seues actuacions delictives.

El GEN lamenta que la lenta marxa de la justícia hagi allargat tant aquesta qüestió, però confia en que aquestes resolucions judicials i les seves conseqüències posin per fi en el bon camí als ajuntaments pitiüssos, en general tan refractaris fins ara al compliment de la legalitat.