EL GEN DEMANA QUE ES POSIN TOTS ELS MITJANS POSSIBLES PER EXTREURE EL “DON PEDRO” DEL FONS MARÍ. DEIXAR-LO SUPOSARIA UN FOCUS DE CONTAMINACIÓ PERMANENT DURANT DÈCADES (17/07/2007)

El GEN-GOB demanarà formalment als ministeris de Medio Ambiente i de Fomento que disposin de tots els mitjans necessaris per treure el “Don Pedro” del fons marí. Volem recordar, una vegada més, que el punt on es va produir el sinistre es troba a l’interior del Parc Natural de ses Salines i molt a prop de la praderia de Posidonia oceanica declarada Patrimoni de la Humanitat.

Cas de deixar-se el Don Pedro al fons marí, suposarà un focus de contaminació permanent a les aigües del Parc Natural durant dècades.

Les restes d’olis, pintures, hidrocarburs i altres residus perillosos i substàncies contaminants que pugui contenir el vaixell acabarien inevitablement arribant al medi si es deixa l’embarcació en la situació actual. Per tant, deixar-la al fons no estalvia cap dany ambiental sinó que únicament el retarda i dilueix en el temps. De fet, fins i tot en casos de descontaminació prèvia per l’enfonsament intencionat d’embarcacions, la pròpia degradació provocada per l’oxidació genera una inevitable contaminació per metalls pesats per la qual cosa la nostra organització no n’és favorable.

Per aquest motiu, el GEN vol manifestar la seva posició contraria a qualsevol solució que no comporti el reflotament del vaixell. S’evitarà, així, l’amenaça ambiental que implica mantenir-lo al fons marí.

El GEN considera que de cap manera es poden posar qüestions econòmiques per sobre de les ambientals. L’extracció del mercant és, sense cap dubte, una operació complexa i costosa però, segons el nostre parer, és la millor opció i ha de ser la prioritària.

Deixar l’embarcació enfonsada sense cap informe tècnic que estableixi la impossibilitat d’extracció obeeix, únicament, a condicionants econòmics. En el cas d’una zona declarada Parc Natural, amb els valors ambientals de l’afectada han de prevalèixer únicament els principis de conservació ambiental. Òbviament, els fems al fons del mar no es veuen, però continuen sent contaminació amb repercussions sobre el medi a curt, mig i llarg termini.

La fondària a la que es troba l’embarcació i la proximitat del port d’Eivissa són elements clarament favorables per un projecte d’extracció que s’hauria de realitzar mitjançant globus elevadors i remolcadors. A més, d’aquesta manera, s’evitaria qualsevol perill futur per a la navegació que pogués originar la permanença del vaixell a aquesta zona.

El GEN vol recordar, a més, que la zona afectada està inclosa a la llista de llocs d’importància comunitària a protegir segons la normativa europea d’hàbitats i, per tant, no només és una zona especialment sensible sinó que s’han d’establir les màximes garanties per evitar alteracions que posin en perill els seus ecosistemes per sobre de qualsevol altra consideració, més i més si aquesta és, exclusivament, econòmica.