EL GOB RECLAMA MITJANS I MESURES D´URGENCIA PER A LA DESCONTAMINACIÓ I RESTITUCIÓ DE LA ZONA AFECTADA PER L´ACCIDENT DEL DON PEDRO (14/07/2007)

El GOB, Grup Balear d´Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, que compta amb més de 7.000 socis a les Illes Balears, i s´estructura en seccions a cadascuna de les Illes Balears, ha celebrat aquest cap de setmana la seva junta interinsular anual. A la reunió s´han tractar diferents temes d´organització interna i estratègia de l´associació i s´han acordat, entre d´altres, les següents propostes:

A la vegada, el desafortunat enfonsament del vaixell de càrrega al port de Vila, ha imposat un canvi a l´ordre del dia i el tractament d´urgència d´aquest accident. Al respecte, el GOB demana: