LA FISCALIA DEL TSJIB NOTIFICA AL GEN LA INTERPOSICIÓ DE DENUNCIA EN APRECIAR INDICIS DE DELICTE EN LA REDACCIÓ I APROVACIÓ DEL PTI. EL GEN CONTINUA TREBALLANT EN L’AMPLIACIÓ DE LA DENUNCIA, QUE PRESENTARÀ PROPERAMENT A LA FISCALIA (06/07/2007)

Tal i com ja es va anunciar al seu moment, el GEN interposà denuncia davant la Fiscalia per presumptes delictes de tràfic d’influències, prevaricació, activitats prohibides a autoritats i contra l’ordenació del territori en la elaboració i aprovació del Pla Territorial Insular d’Eivissa i Formentera, document definitivament aprovat al març de 2005.

Concretament, la denuncia es basava en que en el contingut d’aquest instrument normatiu s’incloïen disposicions que, de manera totalment injustificada i irregular, s’ajustaven a projectes urbanístics que podien suposar grans beneficis econòmics per a consellers implicats en la seva aprovació.

La Fiscalia del TSJIB, en notificació rebuda ahir dijous, comunica que en data 23 d’abril, havent rebut l’escrit de denuncia del GEN-GOB amb la documentació adjunta, decreta “fórmense diligencias informativas y visto su contenido, procédase a la investigación de los hechos denunciados". Així mateix, segons sembla, es va sol·licitar informe pericial en relació als fets denunciats, concretament respecte de si les modificacions urbanístiques denunciades s’ajustaven a la legalitat. Adjunt a aquest escrit, s’ha remés al GEN una cèdula de notificació, signada per l’Il·lustríssim Sr. Adrián Salazar Larracoechea, per la qual s’informa al grup que, en data 19 de juny, “en virtud de lo acordado, notifico... el decreto dictado en las Diligencias Informativas arriba indicadas abiertas en virtud de su denuncia interpuesta ante esta Fiscalía, por el que se procede a interponer denuncia 65/07 por este Ministerio Público”.

Les persones denunciades directament pel GEN en relació a les irregularitats detectades en el Pla Territorial Insular son:

Maria Estrella Matutes Prats: per votar, mitjançant el PTI, modificacions urbanístiques directament vinculades a negocis immobiliaris, tan propis com de la seva família directa, modificacions que, a més, suposaven un tracte clarament diferenciat de la resta d’urbanitzables en primera línia de mar a l’illa d’Eivissa afectats pel POOT, del qual, precisament aquests terrenys, i només aquests, en resulten exonerats.

José Sala Torres: per blindar, mitjançant un conveni urbanístic il·legal, els negocis immobiliaris de la seva companya de files. Aquest conveni, amb disposicions que contravenen fins i tot normativa estatal, es signà abans i tot de disposar de la “cobertura” que li oferí el PTI, instrument que també s’aprovà amb el vot a favor del Sr. Sala.

Juan Marí Tur: per votar, mitjançant el PTI, el manteniment il·legal de la qualificació d’urbanitzables dels terrenys corresponents a un pla parcial de la seva propietat i de la seva família directa. El propi Antoni Marí Tur ex-batlle de Sant Antoni, que havia estat membre de la Comissió d’Ordenació Territorial del Parlament Balear, copropietari dels terrenys afectats juntament amb el seu germà, havia votat, en diverses ocasions, en qualitat de membre de la CIU, la impossibilitat de tramitació de sòls en les mateixes circumstàncies que els seus, motiu pel qual quedaren requalificats com a sòl rústic. Finalment, però, ajudà en el muntatge orquestrat per esquivar, en el cas del Pla Parcial 4.14, l’aplicació de diversa normativa que feia inviable aquest pla parcial i Juan Marí Tur votà el manteniment il.legal de la seva classificació mitjançant el PTI, catorze anys després de que aquest PP perdés la seva vigència i hagués quedat sense efecte per normativa sobrevinguda.

Tot i que a la comunicació rebuda únicament es notifica que la Fiscalia procedeix a interposar denuncia, no s’especifica l’identitat dels que son objecte de sol.licitud d’imputació. El GEN, però, considera molt probable que des del Ministeri Fiscal s’hagi procedit a sol.licitar-la de la totalitat dels denunciats, tant per la gravetat dels fets com per les proves documentals aportades que evidencien unes irregularitats fora de qualsevol dubte. A més, el GEN considera que la investigació pot portar a la Fiscalia a investigar responsabilitats que puguin correspondre a altres persones que, amb la seva intervenció, puguin haver ajudat a la comissió dels delictes denunciats, per la qual cosa no és descartable que a les imputacions inicials se´n puguin afegir d’altres en un futur pròxim.

La preparació d’aquesta denuncia ha estat un procés llarg i laboriós, per la complexitat de l’assumpte, que encara no ha conclòs. Al llarg del temps s’ha anat recollint i adjuntant nova documentació i encara en aquests moments el GEN-GOB es troba preparant una nova ampliació de la denuncia, que presentarà en els pròxims dies a la fiscalia, una vegada es completi la documentació que s’està recopilant al respecte.

El GEN ja va advertir al seu moment que el PTI aprovat per l’equip de govern del consell encara en funcions suposava una involució de més de vint anys en matèria d’ordenació territorial a les nostres illes. El grau d’incompliment de les normatives aprovades fins aquell moment era tal, ja des del primer moment, que abans de la seva aprovació inicial es varen fer dos modificacions legals al parlament per possibilitar-lo i, no sent això suficient, va ser necessari una modificació específica per a Eivissa de la totalitat de les normatives en matèria d’ordenació Territorial, urbanisme i Turisme aprovades per al conjunt de Balears als darrers anys. És penós que per interessos privats dels responsables polítics, que haurien de treballar únicament cara a l’interès general, i per una avarícia sense límits, es posin per davant les butxaques pròpies abans que tots els eivissencs i de les generacions futures.