EL GEN RECORDA AL Sr. PRATS QUE L’ACOMPLIMENT DE LA LEGALITAT NO ÉS OPCIONAL SINÓ UN DEURE INELUDIBLE. Ofereix col·laboració a l’Ajuntament però adverteix que la impunitat dels delinqüents urbanístics no serà mai objecte de negociació (20/06/2007)

Davant les declaracions fetes pel nou regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Josep, Josep Antoni Prats, respecte de les dificultats que troba en l’anul·lació de les llicències il·legals atorgades per l’anterior equip de govern a la zona de es Cubells, el GEN-GOB vol manifestar el següent:

  1. L’anul·lació de les llicències il·legalment atorgades, constitutives d’infracció urbanística no prescrita, no és una opció sinó una obligació legal ineludible per l’Ajuntament.
  2. La situació urbanística de Sant Josep de sa Talaia ja era coneguda per aquest regidor des de molt abans de la seva presa de possessió del càrrec, donat que ja era regidor de l’oposició en la legislatura anterior. Les persones que accepten càrrecs públics han d’estar a l’alçada de les funcions que s’els encomanen i en disposició d’acomplir els deures ineludibles que aquests càrrecs comporten.
  3. No és cert que la revisió de les llicències il·legals hagi de comportar problemes econòmics per a l’Ajuntament. L’Ajuntament té l’obligació de depurar responsabilitats i, per tant, d’actuar contra els responsables de la situació amb la finalitat que siguin ells els qui s’hagin de fer responsables de les possibles indemnitzacions, això, clar està, sempre que no fos possible demostrar l’actuació il·legal de la pròpia promotora, que, per altra banda, resulta bastant òbvia.
  4. L’experiència demostra que el retard en la presa de les mesures necessàries en aquests casos únicament comporta l’augment del cost econòmic de les mateixes. Sempre és millor que la pròpia administració assumeixi els seus deures el més aviat possible que no que s’esperi a resolucions judicials que obliguin a actuar. El GEN-GOB emprendrà totes les accions legals necessàries per aconseguir la reposició d’aquest espai al seu estat natural en la mida que sigui possible. A més demora, més cost. El GEN-GOB espera veure ben aviat a l’Ajuntament personat a la causa penal que se segueix en aquest cas amb la finalitat d’exigir responsabilitats a qui puguin pertocar.
  5. Les sentències són clares i contundents: Los Parques de es Cubells és una urbanització il·legal. Ni és ni pot classificar-se com a sòl urbà. Qualsevol intent d’incorporar a l’ordenació infraccions urbanístiques no prescrites suposaria una continuació de les greus il·legalitats que ja s’han portat a terme.
  6. “Deixar fer” en casos tan greus i flagrants com el de es Cubells, on no només s’ha urbanitzat una àrea natural de gran valor i bellesa paisatgística, sinó en una zona que comporta greu risc per a persones i bens per la inestabilitat dels terrenys és una irresponsabilitat que ningú es pot permetre. Si la presa de mesures es retarda fins que tengui lloc una catàstrofe, llavors sí que les conseqüències poden ser absolutament devastadores pel consistori.
  7. El GEN-GOB ofereix la seva col·laboració al nou equip de govern municipal de Sant Josep de sa Talaia, amb la finalitat d’actuar conjuntament i buscar les millors i més convenients fórmules per enfrontar aquesta situació. L’opció d’ignorar els delictes comesos a aquesta àrea, però, no es contempla de cap manera. No és la impunitat dels delinqüents urbanístics el que permetrà acabar amb la situació de caos i desgavell que pateix aquest municipi que requereix de mesures fermes i contundents per encaminar la seva ordenació territorial cap a un model allunyat del suïcida que actualment aplica. La política del perdó sistemàtic seguida fins ara ha portat la situació a límits insostenibles i a donar la impressió general de que qui acompleix la llei és poc més que bambo.