Legislatura negra quant a territori i patrimoni: 27 Béns patrimonials destruits en aquesta legislatura (23/05/2007)

27 BÉNS PATRIMONIALS DESTRUITS EN AQUESTA LEGISLATURA DESPROTECCIÓ DE MÉS DE 50 ELEMENTS LEGISLATURA NEGRA QUANT A TERRITORI I PATRIMONI

El Conseller de Patrimoni del Consell d´Eivissa i Formentera, el Sr. Joan Marí Tur, té mèrits més que sobrats per haver guanyat el premi a la destrucció del territori i del patrimoni que atorga anualment el grup ecologista GEN i que li va ser concedit l´any 2005. En els darrers 4 anys, principalment a rel de les obres faraòniques de les autovies que han travessat amb una cicatriu l´illa d´Eivissa, però també per la manca de planificació en la protecció del nostre patrimoni i pel nul interès envers el ric llegat de les Pitiüses s´ha produït una destrucció patrimonial sense precedents.

A més d´haver desprotegit més de 50 bens patrimonials, desoint l´informe del Consell Consultiu: Pou Bo (Sant Antoni), Pou d’en Gatzara (Sta. Gertrudis), casetes avarador de sa Punta des Molí (Sant Antoni), sènia i safareig de sa Joveria (Vila), Capelles des Cubells i de Cala Llonga (d´Elies Torres), església de l´Hospitalet, la casa de sa Colomina (Vila), Can Burgos (Sant Josep), Casa Schmela (Santa Gertrudis. Dissenyada per Erwin Broner), Can Pep Simó (Josep Lluís Sert), 36 molins aiguaders del Pla de Sant Jordi, el Puig des Molins (promontori oriental) com a conjunt històric, el molí de na Secorrada (on Rafael Alberti i Maria Teresa León passaren l´estiu del 36), etc.; a més de no haver defensat com era la seua obligació els BICs existents per aconseguir via tribunals el que realment pretenia -la desprotecció de la zona humida de ses Feixes- la Conselleria de Patrimoni ha deixat destruir els següents béns patrimonials:


ZONA PUIG DEN VALLS

Motiu: Segon cinturó de ronda / Promotor: Govern Balear

1-Necròpoli romana de Puig d’en Valls (més de 22 tombes excavades i altres destruïdes abans de poder ser-ho).
2-Estructura islàmica.
3-Edifici púnic.
4-Sèquies de conreu.
5-Part del camí vell de Puig d’en Valls amb diferents portals de feixa (inclòs dins el BIC de ses Feixes i abans de la seua desprotecció)

ZONA CAS FERRÓ

Motiu: Segon cinturó de ronda / Promotor: Govern Balear

6-Tram de 20 m. de l´aqüeducte romà de prop de 2.000 anys d´antiguitat que portava aigua des del centre de l´illa al municipi romà d´Ebusus.
7-Estructura romana relacionada amb l´aqüeducte.
8-Part del camí vell de Sant Mateu (camins de l´Arxiduc).
9-Mina d´aigua.

ZONA CAN MISSES

Motius: Segon cinturó de ronda / Promotor: Govern Balear - Promocions urbanístiques privades / MATURSL

10-Tram, en diferents solars, de 120 m. de l´aqüeducte romà que portava aigua a Eivissa des del centre de l´illa.
11-Conjunt rural de Can Misses, que donava nom a la zona, composat per casa pagesa, molí, safareig, etc. (responsabilitat compartida amb l´Ajuntament d´Eivissa).
12-Sènia de ses Galamones (responsabilitat compartida amb l´Ajuntament d´Eivissa).
13-Cisterna púnico-romana.
14-Edifici romà i necròpoli romana del camí d’en Basques.
15-Sitja.
16-Sèquies de conreu.

A més a més, en aquesta zona, a rel de les obres del segon cinturó de ronda, ha quedat molt malmés el pou d’en Basques, que dona nom al camí i que és Bé Catalogat des de l´any 2002. Al Inventari d’Arquitectura Rural del Municipi d´Eivissa realitzat pel Consell Insular l´any 2000, constava que el seu estat de conservació era BÓ.

ZONA PLA DE SANT JORDI

Motius: Autovia aeroport / Promotor: Govern Balear

17-Factoria industrial púnico-romana de Can Pere Arabí. L´única factoria industrial trobada a Eivissa fins ara.
18-Edifici d´època romana de Can Miró.
19-Necròpoli islàmica.
20-Sèquies de conreu púnico-romanes del Pla de Sant Jordi (Ca na Palleva, etc.)
21-Casa pagesa (segle XIX) de Ca na Palleva.
22-Molí de Can Boned.
23-Safareig del molí de Can Casetes.
24-Era antiga (una de les més grans d´Eivissa i la més gran del Pla de Sant Jordi).
25-Molí de Can Raspalls (amb el safareig més gran d´Eivissa).

ZONA SANT ANTONI

Motius : Autovia aeroport / Promotor: Govern Balear

26-Farinera antiga. (El nostre Grup ja va denunciar en el seu moment el perill que corria aquest edifici a l´igual que altres a rel de les obres de l’autovia d´Eivissa a Sant Antoni, extrem que va negar el Conseller de Patrimoni).

ZONA CIUTAT

Motius : Promocions particulars sense seguiment arqueològic amb el vist i plau de la Comissió de Patrimoni del Consell:

27-Jaciment del carrer Luci Oculaci. No podrem saber si s´arrasaren tombes, donada la proximitat extrema amb la necròpoli de Puig des Molins (Patrimoni de la Humanitat) però sí que al manco ha desaparegut una sitja, plena d´informació, sense que hagués pogut ser excavada i documentada. La Comissió de Patrimoni va caducar l´expedient de BIC (tipologia Conjunt Històric) del promontori oriental de Puig des Molins i en la mateixa sessió va accedir a la construcció d´un nou edifici a la zona sense decretar cap tipus de seguiment arqueològic de les obres desoint el propi informe de l´arqueòleg del Consell i tenint en compte que les obres es troben dins la zona de respecte del Conjunt Històric de la ciutat emmurallada d´Eivissa (Decret 307 de 1969). Els fets han estat denunciats per particulars, en compliment de l´article 3 de la Llei de Patrimoni de les Illes Balears.

El més greu és que la majoria d´aquests jaciments han estat arrasats sense haver-se pogut excavar, estudiar i documentar degudament. El Departament de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa és conscient que no tot es pot conservar però sí estudiar i documentar. Moltes parts de la història pitiüsa han quedat enterrades sota l´asfalt i el ciment sense que s´hagin pogut investigar.
Les autovies impulsades per Govern i Consell han suposat una maquinària destructora sense precedents tant per al territori com per al patrimoni històric de l´illa. Les autopistes han estat l´ATILA del patrimoni insular.

Per altra banda, l´Ajuntament d´Eivissa s´ha negat, de moment, a la museització i posta en valor de l´excepcional barri d´època islàmica excavat a la zona de sa Capelleta (puig des Molins) a través del Pla Especial de Puig des Molins. El GEN va presentar al·legacions en aquest sentit i no varen ser escoltades. Aquesta també és una responsabilitat compartida amb el Consell donat que va ser aquesta institució, a través de la Comissió de Patrimoni, qui va accedir a la urbanització dels 2 solars on es va descobrir l´importantíssim jaciment i es va negar a declarar-lo BIC (tipologia ZONA ARQUEOLÒGICA o MONUMENT). Encara que en teoria s´ha de conservar el barri islàmic sota els futurs edificis, no seran visitables ni museitzats. No hi ha cap garantia de conservació. Coneixent els antecedents dels responsables de la Conselleria de Patrimoni, el futur d´aquesta estructura medieval islàmica no és mica esperançador.

Quant a la resta d´ajuntaments de l´illa, no han sabut ni tan sols elaborar i aprovar els inventaris d´elements patrimonials del seu municipi a fi de garantir la seua conservació tal i com estableix la Llei de Patrimoni de les Illes Balears aprovada fa ja quasi 9 anys.

La Secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa exigeix a totes les institucions públiques amb responsabilitats envers el ric patrimoni etnològic, arqueològic, artístic i històric de les Pitiüses que impulsin veritables mesures de protecció, recuperació i conservació d´un patrimoni que desapareix a gran velocitat i d´una manera irreversible.