Expedient SA 342-4 sobre sol·licitud de concessió d’aigües depurades procedents de l’EDAR de Platja d’en Bossa per a rec de camp de golf. TM de Sant Josep de sa Talaia. (15/05/2007)

Expedient SA 342-4 sobre sol·licitud de concessió d'aigües depurades procedents de l'EDAR de Platja d'en Bossa per a rec de camp de golf