El GEN CONSIDERA LAMENTABLE LA COMPETICIÓ QUE SEMBLA EXISTIR PER ENCIMENTAR EL LITORAL DE ES VIVER. (13/05/2007)

El GEN vol manifestar el seu absolut desacord i profunda preocupació amb el que sembla ser un concurs d’idees entre Empreses Matutes i El Batle de Vila, Xicu Tarrés, per destruir el litoral de la zona de es Viver.

Per una banda hi ha l’absurd projecte d’Empreses Matutes, que pretén un macroport esportiu a les portes d’una reserva natural d’incalculable valor ambiental, la qual cosa suposaria no tan sols un cop mortal als ecosistemes de la zona, i especialment sobre les praderies de Possidònia oceànica, sinó també de forma directa un impacte brutal sobre el litoral Eivissenc i Formenterer, suposant una massificació i una pèrdua de qualitat irrecuperable de les millors platges d’Eivissa i Formentera; per altra banda ara surt Xico Tarrés que en un intent, no de salvaguardar la zona o emparar els seus valors, sinó bàsicament per enfrontaments personals amb el cap de les empreses Matutes, presenta un altre projecte, suposadament incompatible amb el primer, però que suposaria igualment un impacte inassumible per aquests ecosistemes, en contemplar aportacions d’arena a la zona que, sent absolutament innecessàries, comportarien l’enterrament de la Possidònia existent, sent una des les pràctiques més nocives pel medi marí a les nostres illes en causar greus impactes també als punts d’extracció.

Aquesta situació a la que s’ha arribat, on dos projectes “rivals” es barallen per encimentar el litoral, és la pitjor possible perquè deixa a aquesta zona sense ningú a les institucions amb la voluntat de preservar i protegir el nostre més important tresor submarí.

El GEN espera que els responsables a les institucions, tant locals com nacionals deixin d’una vegada de defensar únicament als interessos privats o projectes delirants i es posin al servei de l’interès general, que és el de garantir la salvaguarda del medi ambient com a única garantia de benestar futur.