El GEN deplora l’intenció de l’Ajuntament d’Eivissa de permetre la urbanització de la zona de sa Berenada de Puig des Molins. (12/05/2007)

No s’entén l’interès de l’Ajuntament d’Eivissa de permetre uns edificis innecessaris ocupant la zona de la festa popular més important de l’illa.

El GEN recorda que en el seu moment va presentar al.legacions al Pla Especial, ara aprovat, per, entre altres coses, demanar que s’eliminassin aquests edificis en considerar-los totalment innecessaris i absolutament incompatibles amb els objectius de preservació patrimonial i natural que ha de perseguir l’esmentat Pla. Aquestes al.legacions, però, han estat desestimades.

A l’actualitat, la zona no està urbanitzada, està dominada per àrees de pinar i sol rústic que son utilitzades per la població per commemorar la festivitat del 8 d’agost fent la popular berenada. Resulta totalment incomprensible que l’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa permeti l’edificació d’aquest lloc, que obligarà a canviar d’ubicació. Tant des del punt de vista ambiental ( impacte visual, més saturació de l’àrea litoral, ciment allà on ara no n’hi ha), com des del punt de vista cultural (greu afecció a una festa popular), no s’entén quins interessos preserva l’Ajuntament d’Eivissa amb aquesta actuació, però res tenen a veure amb els de la col.lectivitat.

El GEN, independentment de quines fossin les suposades previsions urbanístiques anteriors, i independentment de que el Pla Especial actual representi una important rebaixa sobre les expectatives prèvies, demana que aquesta zona quedi totalment lliure de ciment, que es mantengui inedificable i que es declari àrea protegida.

Les explicacions donades per l’equip de govern, segons les quals la ubicació dels edificis no ha de ser necessariament la reflectida en els planols, ja que la decidiràn els propietaris, no només és una justificació pedestre, sinó una autèntica demostració de la veracitat de l’amenaça.

S’ha de recordar que el Consell Insular està tramitant la declaració de les festes de la Terra com a Festes d’Interès Cultural (FIC), donat el seu interès històric i popular. Un dels principals elements d’aquestes festes és, precisament, la secular berenada que es fa tots els anys a aquest indret.

Per tot això, el GEN insta a les autoritats responsables, Ajuntament i Consell, a modificar el contingut d’aquest Pla Especial a fi de garantir la preservació urbanística de l’àrea de sa Berenada.