El GEN denuncia el total incumpliment i abandó del projecte de convertir l’església de Sant Francesc de s’Estany en Centre d’Interpretació de ses Salines (07/04/2007)El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol denunciar que aviat es cumpliran 10 anys des de la firma, entre el Bisbat d’Eivissa i l’aleshores direcció de la Reserva Natural de ses Salines, del primer conveni per a la conversió de l’església de Sant Francesc de s’Estany en el Centre d’Interpretació i acollida de visitants d’aquest espai. Fruit d’aquell conveni, la Comissió de Patrimoni de Consell va aprovar l’any 1999 el projecte d’obres que havia fet l’organisme autònom Parques Nacionales, depenent del Ministeri de Medi Ambient. No obstant això, aquest projecte mai no s’arribà a materialitzar.

Tan aviat com a l’any 2001 es va aprobar la Llei del Parc Natural de ses Salines es va tornar a firmar un acord entre l’església catòlica i el Govern balear per a la restauració d’aquest temple i la seua habilitació com a Centre d’Interpretació. Durant tres ocasions entre 2000 i 2003, l’aleshores ministre de Medi Ambient, Jaume Matas, va anunciar en tres ocasions diferentes partides econòmiques per a fer realitat aquest centre de visitants, però tampoc s’arribaren a dur a terme.
Durant el Govern balear de l’anterior legislatura progressista, la seua transformació en Centre de Visitants va ser un dels projectes inclosos dins del finançament previst per l’ecotaxa. De fet, el PP, quan va recuperar després el poder, es va comprometre a mantenir aquest projecte. Però tampoc s’ha arribat a realitzar mai.

Per tant, malgrat el temps transcorregut (dues legislatures de partits diferents), aquesta església està caiguent-se víctima de l’abandó més absolut, segons ha pogut comprovar el GEN. La seua part posterior està sotmesa a un procés de runa imparable i molt perillosa que posa en evidència la total paràlisi del Govern balear i la seua ineptitut per tot allò que és la preservació del medi ambient. Només s’hi ha donat una capa de pintura blanca per a aparentar una feina de restauració, que no fa sino amagar la progressiva degradació de l’immoble.

La darrera excusa posada des del Govern era que s’estava pendent d’una llicència de l’Ajuntament de Sant Josep, però segons ha aparegut fa pocs dies en la premsa local, aquest permís ja ha estat atorgat, per la qual cosa resulta incomprensible que encara estiguem en la mateixa situació.

La creació d’un centre de visitants i d’interpretació a ses Salines d’Eivissa és una prioritat perque els nostres turistes puguin conèixer com és aquesta zona protegida i els valors que té. I també és urgent per preservar la pròpia integritat de l’edifici religiós, que presenta una façana anterior en aparent bon estat, que només amaga problemes interns realment greus.

Sense senyalitzacions en el Parc
De la mateixa manera, el Parc Natural porta ja sis anys esperant que s’instal.li una cosa tan senzilla i elemental com les senyalitzacions i pannells que informen sobre els límits i els valors del Parc Natural. Aquesta senyalització homologada ha estat reiteradament anunciada per la conselleria de Medi Ambient, promesa que ha estat també reiteradament incumplida.

Es verdaderament lamentable que mentres en un any s’ha estat capaç de construir unes autopites que ningú vol a la nostra illa, no s’hagi aconseguit ni tant sols instalar una senyal que expliqui allà on comença el Parc Natural de ses Salines.
Situacions així alimenten les sospites del total desinterès de la conselleria de Medi Ambient per una zona que teòricament té el màxim grau de protecció possible, com és el Parc Natural de ses Salines. No és extrany que a la nostra illa el medi ambient es trobi en la situació que es troba si fins i tot en els Parcs Naturals la gestió pública brilla per la seua total i vergonyosa absència.