EL GEN RECLAMA LA POSADA EN VALOR DEL JACIMENT DE SA CAPELLETA PER LA SEUA IMPORTÀNCIA I ESPECTACULARITAT (06/03/2007)

Als solars número 10 i 12 del carrer Capelleta, s’han trobat restes d’un importantíssim jaciment arqueològic que abarca un període de 1700 anys d’història. S’han excavat les restes d’un edifici semisubterrani d’època púnica que pertany a l’únic santuari urbà que ara mateix tenim documentat a la ciutat. També s’han trobat nombroses tombes d’una necròpolis romana i un carrer amb edificis als seus costats d’època islàmica que pertanyen a un barri que hi havia fora muralles i desconegut fins ara, i que podem posar en relació amb altres barris similars apareguts a la península (Dénia o Múrcia per exemple).

Aquestes importants estructures, úniques a l’illa d’Eivissa, ara corren el perill de ser cobertes. Efectivament, al solar número 10 es vol construir un edifici que suposaria l’edificació al damunt de part del jaciment, tant del santuari púnic com d’un dels edificis islàmics. A més sembla ser que en aquest solar no s’ha dut a terme una excavació en extensió, i ni tan sols s’ha excavat una zona que els arqueòlegs van considerar necessari per tal de poder tenir una visió clara del santuari púnic i del seu funcionament i fisonomia. Ara, desprès d’obrir un petit sondeig que no aclareix res, però que si demostra l’existència d’estructures al solar, es vol edificar.

Eivissa no es pot permetre la construcció de nous edificis que suposin el soterrament de restes arqueològiques de gran valor patrimonial. Les restes aparegudes al carrer de Capelleta mereixen ser excavades en la seva totalitat i posades en valor, per tal de convertir-se en un referent per la divulgació i estudi del nostre Patrimoni. També, en un reclam necessari per al turisme de qualitat.

L´aixecament del sòl de l´edifici per a no destruir les restes arqueològiques suposaria, en qualsevol cas, que aquestes tornaran a quedar enterrades durant dècades. Això impossibilitaria el coneixement i l´estudi de les mateixes durant generacions.

La proximitat del jaciment al recinte del Puig des Molins es un valor afegit que s’hauria de tenir en compte, ja que es podria convertir aquesta zona en el centre neuràlgic a partir del qual estudiar i promoure el patrimoni arqueològic eivissenc, tant malmès els darrers temps. No hi ha cap excusa per impedir que això es faci realitat, i el cost dels solars es ínfim al costat del que s’ha gastat el Consell amb altres projectes menys urgents.

Per tot l’esmentat, proposam la compra immediata d’aquests solars per tal d’evitar que una zona tant rica des de el punt de vista patrimonial desaparegui sota el ciment de nous edificis, privant als ciutadans d’Eivissa i als futurs visitants d’un important paratge històric de les nostres illes. Permetre la construcció de nous edificis als solars, sense donar prioritat a la musealització de les restes trobades, significaria un greu atemptat, precisament a una ciutat que gaudeix i presumeix de ser Patrimoni de la Humanitat, però que, malauradament, no segueix l’exemple d’altres ciutats que també ho són i que respecten i protegeixen per damunt de tot el seu llegat arqueològic i històric.