EL GEN, AL.LUCINAT PER LES DECLARACIONS DE SERRA ESCANDELL EN EL CAS PUNTA PINET. EL GRUP DEMANARÀ A LA FISCALIA QUE INVESTIGUI ELS “ACORDS” AMB ELS QUALS ES PRETEN ELUDIR EL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA (25/02/2007)

El GEN considera totalment inaudit i de tot punt de vista incomprensible la postura manifestada pel batlle de Sant Josep de sa Talaia en relació a les sentències judicials recaigudes contra obres il.legals al seu municipi. Resulta obvi que les sentències dictades pels tribunals de justícia tenen l’obligació de ser acomplides i puntualment executades, d’altra manera ens trobaríem davant d’una intolerable burla a la justícia i un absolut menyspreu cap a l’Estat de Dret.

Doblement greus son les manifestacions fetes pel Sr. Serra . No només parla d’ignorar flagrantment una resolució judicial amb aquesta actitud, és que, a més, deixa en el més absolut desempar a les persones perjudicades per promotores sense escrúpols que construeixen il.legalment davant una sospitosa passivitat municipal, persones que es troben pagant amb els seus estalvis hipoteques d’habitatges que, en el millor dels casos, es trobaran fora d’ordenació amb tot el que això comporta, no només a nivell de drets de serveis, sinó de pèrdua de valor de les seves propietats.

Increïblement es parla ara de “tractes i acords” entre les parts per evitar que es demani l’execució de la demolició, tractes en que l’Ajuntament sembla que participa i, a més, ho admet. Idò bé, caldrà recordar al Sr. Serra i a la Comissió de Govern Municipal que la legislació vigent, (aquesta que sembla no els preocupa en absolut), disposa que seran nuls de ple dret les disposicions i actes dictats per l’administració amb la finalitat més o menys encoberta, (en aquest cas gens), de legalitzar obres declarades il.legals o amb llicències anul.lades per sentència (art 104 LRJCA). Això suposa un claríssim exemple de desviació de poder.
De fet, de moment, sembla que ja s’ha produït l’ocupació d’un vial d’ús públic per una de les parts en litigi i, segons pareix, l’infracció urbanística podria afectar a més d’una vintena d’habitatges només en un sol bloc de l’urbanització. Davant d’aquests fets i de l’actitud municipal, el GEN sol·licitarà a la Fiscalia, si és que no ho fa d’ofici, que investigui a quins acords per evitar l’execució de la sentència s’està referint el batlle en les seves declaracions.

Per altra banda, volem recordar que l’execució de les sentències de demolició la pot sol.licitar qualsevol persona a l’empara de l’acció pública reconeguda en matèria urbanística, no només la part actora en el litigi. A més, el compliment no es pot suspendre ni declarar-se l’inexecutabilitat. Això dóna garanties de que l’Estat de Dret funciona i de que les lleis estan per ser acatades, en igualtat de condicions, per a tots els ciutadans, no només per aquells que no es troben en disposició de poder arribar a “acords”.

El GEN considera que en un lloc civilitzat és completament impensable que puguin produir-se notícies com l’apareguda ahir, on un batlle es mofa obertament dels jutges i de la llei. La situació, però, és un clar exemple del que està passant a aquesta illa, on la corrupció dóna cada vegada més mostres, no d’existir en més o menys casos, sinó d’estar generalitzada.

Per altra banda resulta gairebé llastimosa l’actitud ofesa que mostra ara el Sr. Sala, Batlle de Portmany, pel fet que el jutjat l’hi hagi recordat la seva obligació. Resulta lamentable que una persona que ha format part del Consell Consultiu de la Comunitat Autònoma aparenti ara tanta ignorància i desinformació de la legalitat. Quina classe d’assessors té la nostra Comunitat? En qualsevol cas pot sentir-se afortunat, donat que el mateix jutjat acaba de dictaminar ja l’execució forçosa d’una altra sentència a Balears i ha imposat multes de 600 euros mensuals pel batlle durant els primers 3 mesos i posteriorment de 600 euros setmanals fins el complet acompliment de la resolució judicial. Al menys ja pot anar.se fent una idea.