El GEN considera les normes subsidiaries de Santa Eulària com una passa més cap a la total destrucció del municipi (28/06/2004)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa), davant l’aprovació definitiva de les Normes Subsidiaries Cautelars de Santa Eulària, per part de la Comissió Insular d’Urbanisme i del Patrimoni Històrico-Artístic d’Eivissa i Formentera, vol manifestar el seu total rebutj a aquesta normativa, per les següents raons:

PRIMER.- Les noves NNSS incompleixen directament les Directrius d’Ordenació del Territori (DOT) aprovades per l’anterior Govern de Jaume Matas, l’any 1999, perque possibiliten una superfície de sol urbà que excedeix el permés per les DOT. A més a més, la quantitat de sol urbà augmenta la prevista a l’anterior Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), que ja era excessiva. El sostre de població de més de 80.000 persones representa un suicidi programat i directe d’aquest municipi, que ell tot sol ja suportarà tanta gent com gairebé tota l’illa d’Eivissa.

SEGÓN.- Aquestes NNSS no són més que una nova versió reformada de l’il.legal Pla de Delimitació de Sols Urbans (PDSU), redactat per a la urbanització sistemàtica de Santa Eulària i la total aniquilació del seu entorn natural. No només es recullen la majoria de sols urbans irregularment creats pel PDSU, sinó que fins i tot s’en crean de nous i s’amplian els anteriors. El cas més insultant és el de Can Fornet, on un bosc ha estat classificat sol urbà, amb l’intenció de legalitzar les obres il.legals d’obertura de vials que s’hi havien iniciat. De la mateixa manera, es legalitzen també altres infraccions urbanístiques amb possibles responsabilitats penals com són el restaurant de Cala Nova, que tenia llicència il.legal de l’Ajuntament i era investigat pel jutge. Igualment, l’urbanització de ses Torres queda també emparada per l’impunitat aprovada pel PP.

TERCER.- El fort creixement urbanístic que permeten les NNSS obligaran, ben aviat, a cosntruir noves infrastructures igualment perjudicials per al manteniment d’un mínim equilibri ambiental. La manca d’aigua s’accentuarà a causa del creixement poblacional que permeten les normes. Al mateix temps, les carreteres i camins actuals quedaran asfixiats per un increment exponencial del trànsit rodat. Més ciment vol dir sempre més asfalt. És amb decissions com aquesta de Santa Eulària com es provoca la necessitat d’ampliar carreteres. La millor manera d’estalviar-mos les autopistes de demà és reduir el ciment avui.

QUART.- El GEN demana a l’Ajuntament de Santa Eulària que abandoni la seua freqüent complicitat i implicació directe amb els especuladors que destrueixen el municipi i faci efectiva la demolició de les desenes d’obres il.legals i il.legatizables que té expedientades des de fa anys sense resoldre en cap sentit, especialment a Can Castelló, al Puig d’en Pep o al Puig des Capetó. La impunitat i el descar amb què la corrupció urbanística actua a Santa Eulària no té comparació amb cap altra lloc de l’illa i és precís que l’Ajuntament, demostrant un mínim de responsabilitat, faci cumplir senzillament la llei.