EL JUTJAT DEL CAS CRETU ALLISSONA L’AJUNTAMENT DE PORTMANY PER A “L’INELUDIBLE COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA” (21/02/2007)

La magistrada del jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Mallorca, Carmen Frígola, ha emès un auto en el qual dóna instruccions clares a l’Ajuntament de Portmany sobre com procedir amb l’ineludible compliment de la sentència que obliga a la demolició de l’edificació il·legalment construïda a Corona.

Segons l’auto es requereix al Secretari de l’Ajuntament de Portmany per a que en l’exercici del seu càrrec doni compta davant la corporació municipal i al plenari de l’Ajuntament, a la propera sessió que tengui lloc, del contingut de la resolució i per a que requereixi formalment al batlle i a tots els membres de la corporació, dels efectes establerts a l’auto judicial; així mateix adverteix que, de no seguir el procediment indicat, es podria incórrer en un delicte de desobediència.

Una vegada informat el plenari municipal, a la primera sessió que tengui lloc, el Batlle haurà de remetre una guia o memoràndum al jutjat, en un termini màxim de dos mesos, de totes les actuacions a seguir per donar fidel i exacte compliment de la sentència de demolició i dels terminis previstos per a cadascuna d’elles. A més, es demana que cada tràmit que s’acompleixi es vagi posant puntualment en coneixement del jutjat. També informa que, cas de ser necessari, l’alcaldia podrà demanar auxili del jutjat per entrar a la vivenda.

L’auto de la jutgessa adverteix també que, si una vegada acomplit el termini de 18 mesos no està finalitzada la demolició, es valoraran les actuacions realitzades i es podrà procedir a la compulsió coercitiva sobre la persona del Sr. Batlle o de les persones responsables de les demores, advertint que es procedirà a La imposició de multes sobre el seu patrimoni particular.

Amb aquest auto es posa de manifest l’evident intenció de dilatar el procediment d’execució de sentència per part de l’Ajuntament de Portmany i de la promotora de les obres, intenció evidentment detectada per la magistrada del cas i motiu d’aquest auto tan aclaridor de la situació.

El GEN-GOB espera que ara que el patrimoni amenaçat per l’incompliment de la sentència ja no és el de les arques públiques, sinó el de la butjaca del propi batlle, aquest es torni més sensible a les resolucions judicials, s’atengui a raons i procedeixi, sense cap més dilació a l’acompliment efectiu de la sentència.