Comunicat d´Eivissa al límit (02/02/2007)

El GEN-GOB Eivissa, l’Institut d’Estudis Eivissencs i Amics de la Terra, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de les Zones Humides, instaurat per la ONU per recordar-nos la seva importància, volem cridar l’atenció sobre el maltractament que es dóna a Eivissa a una de les zones humides més importants de Balears i la segona en importància a l’Illa d’Eivissa ,(i) de com pateix l’oblit, el desinterès i l’amenaça de l’especulació..

Es tracta de la zona humida de Ses Feixes, molt modificada per l’home des de molt antic, ja és coneguda en el passat per la seua productivitat agrícola. El seu aprofitament, a més d’un espai d’horta i pastura, donà lloc a tota una sèrie d’elements etnològics i arquitectònics únics. Aquest elements són constitutius d’una part important del nostre llegat històric de valor incalculable i importants valors naturals. A més a més, es tracta d’un exemple d’ecosistema en més recessió i més amenaçat del Planeta, a la vegada d’un dels més productius i més rics en biodiversitat. Per cridar l’atenció sobre casos com aquest es va instaurar el dia 2 de febrer com a dia mundial de les zones humides.

A Ses Feixes, el complex sistema de canals, que encara avui es conserva, tenia com a finalitat la irrigació de totes i cadascuna de les feixes. D’aquesta forma, la xarxa de canals recollia i distribuïa l’aigua dolça que arribava al pla de Vila. L’aigua fluïa o s’estacionava als canals, gràcies a un sistema de comportes, donant al sòl una humitat permanent que permetia el seu cultiu intensiu. Llavors un enginyós sistema amb canals subterranis anomenats “fibles” permetia l’arribada de l’aigua a les arrels de les plantes per capil·laritat ascendent.

És molt important destacar que aquest valors encara estan presents. Encara avui podem trobar molts dels elements propis d’aquest singular sistema de reguiu. La solució que trobaren els nostres avantpassats per tal d’aprofitar els recursos de què disposaven mereix un reconeixement especial per tal que no quedi en l’oblit i evitar la seva desaparició. També hi són presents els Portals de Feixa, elements tan propis i únics d’aquesta àrea que varen ser motiu d’atenció per a molts dels visitants il·lustres de l’illa.

Avui, malauradament, ses Feixes pateixen una fortíssima pressió urbanística que amenaça la seua integritat. Altrament, a la zona trobam una amplia problemàtica, no només ambiental o ecològica, també paisatgística, socioeconòmica i cultural que queda reflectida en multitud d’aspectes. Allí hi trobam elements patrimonials deteriorats, abocaments de tot tipus de residus i d’aigües fecals, dessecació de canals, salinització continuada dels sòls, deteriorament paisatgístic generalitzat...... Tot i així, molts dels elements que es troben a ses Feixes poden ser recuperats (l’estructura dels canals, els camins, els portals...) i l’habilitació i recuperació de l’espai és possible i necessària.
L’alternativa a la situació de degradació que pateix la zona, pot venir de la mà de la integració d’aquest espai dins un itinerari natural, educatiu, cultural i turístic controlat.
El futur de ses Feixes dependrà de la nostra capacitat per mantenir aquest important llegat històric i natural, vinculat a la declaració d’Eivissa com a Patrimoni de la Humanitat, i declarat, en part, Bé d’Interès Cultural (BIC) pel Consell d’Eivissa i Formentera.

Amics de la Terra, l’Institut d’Estudis Eivissencs i el GEN-GOB Eivissa volen fer una crida als responsables municipals, insulars i autonòmics per a que reflexionin sobre el paper que els pertoca fer, que és vetllar per a la conservació i recuperació d’aquests tresors únics, pel bé de tots i de les generacions futures.