El GEN vigilarà la retirada efectiva de tota la terra acumulada il·legalment a la finca del Grup Matutes a Sant Jordi (23/01/2007)

El GEN demana a Abel Matutes que no torni a posar en perill la seguretat aèria i que respecti les normatives vigents, fins i tot les que no es fan a mida dels seus interessos.

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol expressar la seua satisfacció per la ressolució de l’expedient obert per la direcció general de Transports d’Aviació Civil del Ministerio de Fomento per a la retirada total i immediata de les terres acumulades en uns terrenys propietat de Grup d’Empreses Matutes, a la zona de Sant Jordi.

El GEN vol recordar que aquesta resolució es produeix com a conseqüència de la denúncia presentada per la nostra organització a finals de l’any passat, davant l’evidència que les terres, apart de causar un impacte ambiental enorme, posaven en perill la seguretat aèria donada la seua possible interferència de les comunicacions amb els avions des de l’aeroport, incomplint flagrantment el Decret de Servituds aeronàutiques.

Responent a les denúncies del GEN, l’especulador i cacic Abel Matutes Juan va reaccionar intentant desprestigiar a la nostra organització i les nostres queixes, negant els extrems que vàrem denunciar, assegurant que Aviació Civil estava al corrent i que disposaven de totes les autoritzacions per part d’aquest organisme, cosa que s’ha revelat absolutament falsa, com era d’esperar. El GEN demana al senyor Matutes que s’acostumi a respectar les lleis, especialment aquelles que tenen com objectiu garantir la seguretat pública i la navegació aèria.

La nostra organització no confia en obtenir les públiques disculpes per les insultants crítiques fetes pel senyor Matutes a rel de les nostres denúncies, però sí al menys espera que tant ell com les Administracions responsables vegin que els fets que denuncia el GEN no responen a cap altra interès que la defensa de la legalitat, la seguretat i el benestar col·lectiu.

Per tal de garantir que es faci efectiva en la seua integritat l’anunciada retirada de les terres i de la maquinària exigida per Aviació Civil, i que no es tracti d’una nova maniobra del Govern, la constructora i el Grup d’Empreses Matutes, el GEN vigilarà que es porti a terme aquesta retirada fins a la seua culminació final, de manera completa i satisfactòria, segons el que ha demanat l’esmentat organisme estatal.

El GEN vol deplorar també que les institucions públiques d’Eivissa i Formentera i de Balears no només no haguessin actuat des del primer moment contra aquests vessaments, malgrat haver estat reiteradament denunciats i malgrat la seua evident il·legalitat i danys ambientals i de seguretat, sinó que fins i tot arribaren a defensar-los i a admetre’ls de forma implícita.. Aquesta actitud demostra una complicitat amb aquests fets que confirmen el nul interès d’aquestes administracions per fer respectar les normatives vigents, especialment quan hi ha implicat el conegut especulador eivissenc.