El GEN lamenta la manca de sensibilitat i interès de l’Ajuntament d’Eivissa envers el Patrimoni Arqueològic del Municipi. (14/01/2007)

A les continues modificacions del Pla General no s’inclou ni una sola disposició per garantir la conservació de l’aqüeducte romà de can Misses.

A la darrera sessió de la Comissió Insular d’Urbanisme s’aprovà definitivament l’enèssima modificació puntual del Pla General de la Ciutat d’Eivissa, al seu polígon 10, Can Misses. Tot i que en aquest àmbit s’han descobert durant el darrer any importantíssimes restes arqueològiques, que inclouen trams de l’aqüeducte que a l’època romana portava l’aigüa a la ciutat d’Ebussus, i de que la part d’aquesta estructura que encara no ha estat destruïda per les obres es troba greument amenaçada, a la modificació puntual de planejament impulsada per l’Ajuntament únicament es planteja la modificació de l’emplaçament d’usos recidencials i esportius i l’increment de volumetria d’aquests darrers. Ni una sola zona verda es moguda de lloc per tal de garantir la conservació de les restes arqueològiques, cosa que no hauria de ser massa complicada si es té en compte que altres zones verdes veuen modificat el seu emplaçament per reordenar els usos i que a una de les promotores se li accepta sense problemes canviar una zona d’aparcament.
A l’expedient, segons sembla, ni s’ha intentat comptar amb informe sobre el patrimoni que es pot veure afectat. Una vegada més el patrimoni es tracta com un zero a l’esquerra. Ni s’ha de dir que tampoc hi ha hagut cap mostra del més mínim interès per part de la Conselleria de Patrimoni (?).

Amb aquestes actuacions, que demostren el menyspreu més absolut de les institucions pel nostre Patrimoni Històric col.lectiu. Així es va arrassant el nostre passat i les nostres senyes d’identitat. Se’ns converteix en un poble sense Història i se’ns condemna a aspirar només a la decadència.

El que s’està permetent amb l’aqüeducte romà de can Misses és només un exemple. Durant els darrers temps s’han impulsat altres modificacions puntuals del planejament municipal, però cap d’elles encaminada a l’aprovació de canvis dirigits a la salvaguarda del Patrimoni Històric, i no és precisament que no siguin necessaries i urgents aquestes mesures, només que no semblen interessar tant com modificacions fetes per qüestions purament supèrflues i, en molts casos, perfectament prescindibles com canviar un aparcament de lloc.

Només tenint en compte l’àmbit d’aquesta darrera modificació del PGOU, pol.lígon 10 can Misses, podem recordar que no només han desaparegut 80 mtrs d’aqüeducte, sinó també la senia de ses Galamones, que es catalogava amb grau de protecció “A”, equiparable a BIC, a la revisió del Pla General encara per aprovar, i el conjunt rural de can Misses (casa pagesa, molí i safareig) equiparable a BC. Per salvar tots aquests elements, repetim, no s’ha mogut ni un dit i se’ls ha donat menys rellevància que a l’ubicació d’un simple aparcament.

Les nostres institucions pateixen un autèntic desgovern i estan completament al marge de les principals qüestions que son de la seva competència exercint bàsicament de simples oficines on es tramiten llicències urbanístiques.