EL GEN DEMANA LA PROTECCIÓ DEL JACIMENT APAREGUT AL CARRER JOAN ROMAN DE DALT VILA (07/01/2007)

La secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa demana públicament i a través d’un document que presentarà tant a la Conselleria de Patrimoni del Consell com davant l’Ajuntament d’Eivissa aquesta mateixa setmana, la protecció integral i posada en valor de les estructures arquitectòniques aparegudes en el carrer Joan Román, en el barri de Dalt Vila. El GEN recorda que estam parlant d’un barri històric declarat Patrimoni de la Humanitat el 4 de desembre de 1999 i per tant, mereixedor de la màxima protecció patrimonial i arqueològica.

Fent una mica d`història, hem de recordar que el passat mes d’octubre de 2006 es va fer pública l’aparició d’aquestes estructures durant l’excavació arqueològica iniciada el passat mes d’abril en el carrer Joan Roman de Dalt Vila. Es tractava d’estructures d’època medieval, (situades a 1,5 metres per baix del nivell del carrer i amb murs de fins a 2 metres de conservació d’alçada), capitells romànics i cisternes d`època púnica, (les cisternes antigues son molt habituals en el subsòl de Dalt Vila). Segons els tècnics, aquests murs es trobaven en un nivell inferior al dels edificis que es construïren a la zona durant els segles XVII i XVIII.
En el solar on han aparegut les estructures, d’uns 600 m2, es vol construir un edifici i uns aparcaments. La secció de Patrimoni del GEN considera que s’han d’estudiar alternatives per tal de conservar in situ els bens apareguts, modificant el projecte o eliminant alguna de les seues parts si és necessari per tal de garantir la museització i posada en valor del que sembla una part de l’entramat urbà de la Dalt Vila medieval.

A final d’octubre de 2006, el Conseller de Patrimoni va fer públiques algunes dades sobre les magnífiques i espectaculars estructures i murs apareguts. Tot i que s’afirmava que faltava excavar totalment el lloc i que en unes 2 setmanes es finalitzarien les feines d’excavació, ja es podia apreciar l’important valor del jaciment i la necessitat de conservar-ho in situ ja que plantejar-se el seu trasllat es absurd perquè només suposaria la seva destrucció.

Es deia que es tractava, o bé d’habitatges o bé de magatzems. A més a més, aquestes estructures estan relacionades amb l’antic convent jesuita del segle XVII que existia dins la ciutat emmurallada. El nostre Grup considera inadmissible que sempre que un tresor arqueològic suposi un entrebanc per al desenvolupament urbanístic, sigui destruït o suposadament traslladat a un museu (ja que el que en realitat es fa es destruir-ho), on no “molesti”. La Llei de Patrimoni diu clarament que aquest no es pot deslligar del seu entorn, i que es precisament aquesta relació jaciment- entorn la que dona ple significat a la seva conservació.

Han passat quasi 3 mesos des d’aquelles declaracions (vegeu diaris del 28 d’octubre de 2006) i no s’han fet públiques les dades definitives ni cap conclusió de l’excavació. El GEN lamentaria que la troballa de tan importants estructures, només haguessin servit perquè el conseller del ram hagués protagonitzat una roda de premsa més fent creure que li preocupa la conservació del ric patrimoni arqueològic d’Eivissa.