El GEN denúncia el lamentable estat en que s’ha deixat l’únic tram de l’aqüeducte que no s’ha destruït a la zona de Can Misses (04/01/2007)

La secció de Patrimoni del GEN-Gob Eivissa vol denunciar el lamentable estat en què es troben els 40 metres de l’aqüeducte romà, de quasi 2.000 anys d’antiguitat, que es varen “salvar” provisionalment de la destrucció a rel de la urbanització de 2 solars de Can Misses.

Desprès d’haver-se destruït uns 80 metres d’aquesta magnífica obra d’enginyeria hidràulica que portava l’aigua a la ciutat romana d’Ebusus i que passa per can Misses (al marge de tots els trams arrasats per mor de les obres de les autovies: segon cinturó de ronda), la qual cosa ja va denunciar el nostre grup en el seu moment, hem de lamentar l’estat en que es troben els 40 metres que varen aparèixer en el segon solar i que pretenen traslladar a un altre zona perquè “molesten” al projecte d’urbanització dels promotors i propietaris dels solars.

Tot aquest disbarat i atemptat contra el valuós patrimoni arqueològic d’Eivissa, protegit per la Llei de Patrimoni de les Illes Balears i la Ley de Patrimonio español, es va fer amb la benedicció, beneplàcit i complicitat de la Conselleria de Patrimoni.

Aquests 40 metres d’aqüeducte, els únics com deim que a dia d’avui encara no han estat arrasats, ja es varen excavar d’una manera errònia donat que l’únic objectiu era preparar-lo directament per ser transportat, excavant els seus fonaments per encofrar-los i retirar-los, al contrari del que hauria d’haver estat una excavació normal i correcta. A més a més, les pedres que formaven el monument, es varen serrar i preparar pel seu transport.

És lamentable la nul·la preocupació que el Consell mostra pel nostre patrimoni i en aquest cas per una obra de l’importància d’aquest aqüeducte. L’estat d’exposició a les inclemències atmosfèriques en que ha quedat aquesta estructura, com deim, amb els fonaments desenterrats, sense que s’hagi realitzat cap labor de conservació, consolidació i protecció, és una mostra més d’aquesta manera d’actuar, o de no actuar, que porta a destruïr el nostre patrimoni.

Per tot això, la secció de Patrimoni del GEN exigeix que d’una vegada per totes es prenguin les mesures necessàries per la protecció i conservació in situ d’aquest tram d’aqüeducte.

A més a més, el GEN exigeix al Conseller de Patrimoni que doni explicacions d’on es troben els 80 metres de la mateixa estructura que han desaparegut de la mateixa zona, amb la seva autorització. Ha estat un injustificable trasllat o directament una destrucció total d’aquest tram d’aqüeducte romà? El Patrimoni arqueològic és de tots i la funció de la Conselleria de Patrimoni és vetllar per la seva conservació i protecció. Davant la injustificable desaparició d’un tram de 80 mtrs d’aqüeducte romà tots tenim dret a saber què se n’ha fet, i davant del perill que corren altres 40 mtrs de la mateixa obra hidràulica, el deure d’exigir que s’actui de forma immediata per aconseguir la seva efectiva protecció i no haver de lamentar demà una pèrdua irreversible.