El GEN demana l´execució forçosa de la sentència del cas Cretu (23/11/2006)

Ahir dimecres, el GEN-GOB, va remetre al Jutjat núm 1 del Contenciòs de Palma de Mallorca, escrit notificant la resol.lució del Tribunal Suprem desestimant el recurs de queixa presentat per l’Ajuntament de Antony de Portmany pel cas Cretu. En aquest escrit s’informava al jutjat que ja no existeixen obstacles processals per procedir a la demolició i se sol.licita se prosegueixin les actuacions per a l’execució forçosa de la sentència.

La resol.lució del Tribunal Suprem, tanca la darrera porta d’aquest llarg procediment. Tot i les declaracions del Sr Sala, aquesta resol.lució no havia estat donada a conèixer ni notificada fins ara, i molt menys aquest estiu. De fet, la data de registre de sortida del Tribunal Suprem cap al TSJB és de 9 d’octubre i la data de registre de sortida del TSJB ordenant la notificació a les parts, és de 14 de novembre. Evidentment és impossible que l’Ajuntament rebés notificació de la mateixa abans i tot que el TSJB, tal i com declara ara el Sr Sala. En qualsevol cas, l’únic recurs possible de suspensió de sentència es podia referir a la suspensió mentre s’esperava la resol.lució del TS, que ja s’ha produït i que, en qualsevol cas, ja havia estat rebutjat fa unes setmanes pel Jutjat del Contenciòs.

Quant a la sol.licitud d’autorització que afirma ha fet l’Ajuntament al jutjat per poder entrar a l’edificació amb la finalitat de realitzar el projecte de demolició, en haver denegat la propietat l’accés, s’ha de dir que l’Ajuntament és l’entitat que va autoritzar la construcció i, per tant, disposa de còpia completa del projecte, inclosos els plànols sobre els quals, òbviament, es pot realitzar l’esmentat projecte de demolició sense necessitat alguna d’entrar als edificis. Lògicament, si una construcció es pot realitzar en base a uns plànols, una demolició de la mateixa també s’hi pot fer sense cap problema. En qualsevol cas, l’accès només seria necessari una vegada redactat el projecte de demolició amb la finalitat d’ajustar-lo als detalls de la construcció que poguessin no ajustar-se al projecte autoritzat. Volem recordar que Ajuntament va certificar que les obres s’ajustaven a la llicència i, que de no ser així, es pot haver incurrit en un delicte de falsetat documental.

Ara, una vegada resolta la part administrativa, confiam en que, ben aviat, es puguin també aclarir les responsabilitats penals i patrimonials que puguin pertocar als responsables d’aquesta greu il.legalitat.