El Tribunal Suprem desestima el darrer recurs per salvar Can Cretu (22/11/2006)

El Tribunal Superm ha desestimat el recurs de queixa interposat per l’Ajuntament de Portmany contra la resolució judicial de 2 de gener de 2006, per la qual el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears denegà la preparació d’aquest recurs interessat pel demandat.

Aquest recurs de queixa era el darrer presentat per l’Ajuntament per intentar eludir la demolició ordenada pels tribunals en reiterades resolucions o, al menys, per intentar retardar-la al màxim la seva execució, donat que el mateix ja no podia tenir per objecte els fons de la qüestió (la il·legalitat de l’edificació), en ser ferma la sentència que la declarava, sinó qüestions de forma del procediment.

El recurs, presentat per l’Ajuntament i recolçat pel promotor, ha estat rebutjat en entendre el TS que “la interpretación favorable al recurso de queja tiene como límite que aquella sea jurtídicamente aceptable, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva es garantia de todas las partes del proceso, no sólo de una de ellas por lo que no pueden realizarse interpretaciones de las normas procesales que supongan un desconocimiento o la elusión de los límites que al expresado recurso ha impuesto el legislador”.

Tot i que en reiterades ocasions el lletrat del promotor havia manifestat als mitjans de comunicació que aquest recurs estava admès a tràmit pel Tribunal Suprem, el cert és que la data de desestimació és de 15 de juny, tres mesos després de la seva presentació, tot i que ha estat notificat ara.

Així, un tràmit més que els contribuents de Sant Antoni de Potrmany s’haurien pogut estalviar si l’Ajuntament no estàs més pendent de protegir els interessos d’un particular i, probablement, els de l’anterior alcalde, imputat per la fiscalia per un delicte contra l’ordenació del territori per aquest cas, que els de la ciutadania.

El GEN espera que la irresponsable actitud de les administracions en aquest cas, que va començar amb l’atorgament de la llicència, acabi i, d’una vegada, es deixin de gastar recursos públics per defensar interessos privats i es pugui recuperar un paisatge de Corona que mai s’hauria d’haver perdut.