El GEN demana al Ministeri de Medi Ambient que no accepti ubicar una depuradora en un ANEI (09/11/2006)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) adreçarà demà una carta al secretari general de Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient, Antonio Serrano, per a que no accepti de cap manera la ubicació d’una nova estació depuradora a l’interior d’un Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) de la Llei d’Espais Naturals (LEN), ja que això representa, per si sol, una autèntica aberració que és precís evitar de qualsevol manera i de forma immediata.

El GEN considera intolerable que els titulars de Medi Ambient de tres institucions públiques (Govern balear, Consell Insular i Ajuntament d’Eivissa) acceptin com a única ubicació possible una zona catalogada com a àrea natural d’especial interès. Les ANEI de la LEN no poden ser utilitzades en cap cas per implantar activitats d’aquest tipus, i molt més quan a pocs metres hi ha ubicacions menys sensibles. El fet que legalment es pugui autoritzar mitjançant l’eterna trampa de l’Interès General no impedeix que continuï tractant-se d’un nou atemptat contra un espai teòricament protegit. Una vegada més, les institucions d’un signe polític i de l’altre es posen d’acord per reformar lleis i destruir fins i tot les zones teòricament preservades i sostretes a aquest tipus d’instal·lacions.

Però, a més, la ubicació elegida és totalment inadequada també des del punt de vista tècnic. S’ha de recordar que l’emplaçament d’una depuradora en la cota 150 requerirà la instal·lació de bombes impulsores de les aigües residuals per poder superar aquest desnivell, una cosa totalment innecessària si se situàs en una cota inferior, que a més a més ja no és ANEI, sinó sol rústic comú. Tot i que continuaria sent una ubicació rebutjable, al menys no es tractaria d’un àrea protegida. L’increment de cost d’aquestes bombes impulsores, també l’afegit probable de les conseqüents avaries periòdiques, no té cap explicació i sembla com si algú estàs expressament interessat en ubicar una depuradora en un punt elevat per, posteriorment, poder transportar les aigües ja depurades fins una destinació situada a relativa distància, que requereixi aquesta caiguda per gravetat. L’experiència ha ensenyat que sovint hi ha algú que es beneficia sempre d’actuacions aparentment incomprensibles des del punt de vista de la lògica, i aquests beneficiaris no solen ser precisament el conjunt de la ciutadania. Volem recordar que a la zona de Can Tomàs, a no gaire distància d’aquesta depuradora, es preveu la construcció d’un camp de golf.

Les institucions públiques estan legalment facultades per obtenir terrenys allà on sigui necessari per a ubicar infrastructures imprescindibles per a la població.

El GEN constata que a la zona de sa Serra des Collets, darrera sa Coma, no només es vol fer aquesta estació depuradora, sinó que ja existeix la pedrera de Cas Capità i que també hi ha grups empresarials interessats a explotar una altra pedrera a s’Espartar, també a la mateixa zona. En conjunt, sembla com si es conjurassin les voluntats de totes les administracions per amputar un tros molt important de l’ANEI que tractam, per convertir-la en una àrea industrial on anar-hi instal·lant tot tipus d’infrastructures incompatibles amb la preservació mediambiental.

Resulta increïble que siguin precisament els regidors i consellers de Medi Ambient els que donin el vist-i-plau a aquesta escandalosa actuació, vergonyosa demostració de la seua nul·la sensibilitat ambiental i demostració palpable de la seua nefasta gestió, totalment entregada a la destrucció d’allò que justament haurien de protegir.