El GEN rectifica a Marí Tur. El jaciment de sa Capelleta no és BIC, el GEN recomana al Conseller que s’informi. (22/08/2006)

El Conseller de Patrimoni, una vegada més, torna a defugir les seues obligacions de protegir i conservar el ric patrimoni arqueològic de les illes. En aquesta ocasió pel que fa referència a l’importantíssim jaciment arqueològic trobat a dos solars del barri de sa Capelleta. Aquest jaciment es troba dins l’àmbit de protecció de la necròpoli de Puig des Molins. Precisament per això la Comissió de Patrimoni de l’any 2002 va poder ordenar la paralització de la llicència municipal concedida per a la construcció dels solars i la realització d’unes cales arqueològiques prèvies que donaren com a resultat el descobriment d’aquest tresor arqueològic. Pero el que el GEN demanava en el seu escrit i segueix reclamant és la protecció específica del conjunt per tal de garantir la seua integritat i conservació futura. El fet que aquest jaciment es trobi dins un àmbit de protecció de la necròpoli de Puig des Molins només implica que qualsevol actuació ha de passar per la CIOTUPHA i això, en aquests temps, no és cap garantia de res tenguent en compte que en els darrers anys ha estat precisament la CIOTUPHA qui ha beneït amb informes tècnics a mida la destrucció d’importantíssims jaciments, el que vol el GEN és que sa Capelleta sigui BIC per sí mateix.

Existeixen altres precedents d’això que demanam: El teatre Pereyra, a pesar de trobar-se dins l’àmbit del BIC de la Marina i sa Penya, fins i tot amb un Pla Especial (PEPRI) aprovat i en vigor, va ser declarat BIC recentment. La Catedral i l’església del Convent també son BICs a pesar d’estar inclosos dins del BIC del conjunt històric de Dalt Vila, també amb un Pla Especial aprovat i en vigor.

Que el conseller de Patrimoni es deixi d’excuses i de plegar-se a les pressions urbanístiques i faci per una vegada la seua feina i compleixi amb la seua obligació. El jaciment de sa Capelleta, per la seua importància històrica, s’ha de protegir individualment: En aquest jaciment, s’ha pogut excavar el que era el barri islàmic extramurs de la ciutat medieval, les restes del que podria ser un santuari púnic i una necròpoli amb diferents tipus d’enterraments a més de nombroses peces de ceràmica, etc.

Davant la importància de la troballa el GEN va demanar la protecció específica del conjunt amb la figura de BIC. El GEN ho torna a reclamar, ara públicament i pren nota de les afirmacions públiques del conseller de Patrimoni per futures actuacions legals que prendrà en el cas de que les administracions implicades no compleixin amb el seu deure de protegir el patrimoni arqueològic tal i com mana la Llei.