El jutge aprecia indicis de delicte per la destrucció de patrimoni a les obres del segon cinturó. S´Obren diligències prèvies. El jutge cita avui a declarar en qualitat de testimonis als arqueòlegs de l´empresa Posidònia. El GEN es persona com acusació particular (02/08/2006)

El passat més de desembre, el GEN-GOB Eivissa presentà davant del jutjat de guàrdia una denuncia penal per la destrucció sistemàtica d’importants elements patrimonials a les obres del segon cinturó de ronda, sense que aquest bens, poguessin ser degudament estudiats i documentats i, en cas necessari, protegits.

Concretament es va denunciar la destrucció de part del BIC del camí de Puig d’en Valls, una cisterna púnicoromana i estructures annexes, una necròpolis rural romana i altres estructures, un tram de vint metres d’un aqüeducte romà, un edifici d’època púnica, una sitja i un jaciment arqueològic a can Cifre. Actualment s’està preparant l’ampliació de la denuncia.

La denuncia interposada pel GEN era per presumptes delictes contra el patrimoni històric, falsedat documental i prevaricació continuada i s’interposà contra la Conselleria de Patrimoni del Consell Insular, la Conselleria d’Obres Públiques del Govern Balear i l’empresa adjudicatària de les obres; les il·legalitats per incompliment de la llei de Patrimoni varen començar el mateix dia en que començaren les obres, que tot i comptar al seu pressupost amb una partida econòmica que s’ha de destinar a seguiment arqueològic i estar obligats per llei, es varen iniciar sense cap tipus de supervisió arqueològica, i es mantingueren així durant un mes, fins que es començaren a fer públiques les destrosses patrimonials que s’estaven produint. Una vegada destapats els fets, l’empresa adjudicatària de les obres va contractar l’empresa d’arqueologia “Posidònia SL” que, des del primer moment, va trobar-se amb tot tipus d’impediments per realitzar la seva feina. De fet, quan aconsellaren la conservació d’una important necròpolis romana a la zona de Puig d’en Valls, el conseller de patrimoni els va convidar a abandonar la seva feina. L’empresa MAB-Rubao, els va fer fora per considerar que la seva feina no era donar la seva opinió sobre la importància dels jaciments trobats ni la necessitat o no de conservar-los, cosa que manifestà mitjançant escrit dirigit al Consell Insular per justificar el seu acomiadament.

Mentre, el Conseller de Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa i Formentera s’afanyava a vendre com “descobriments” el que eren, de fet, destruccions irreversibles del nostre patrimoni històric.

El GEN considera absolutament intolerable el menyspreu mostrat per part del Consell Insular, MAB-Rubao i la Conselleria d’Obres Públiques del Govern envers el nostre patrimoni històric, destruït sense contemplacions de forma irreversible sense haver-se pogut estudiar i documentar degudament.