El GEN ha dirigit un escrit on es fa constar les gravíssimes irregularitats en que incorre la planta de formigó que s´està instal.lant a Sant Jordi (19/07/2006)

Adjuntam escrit que s´ha dirigit a Consell Insular d´Eivissa i Ajuntament de Sant Josep on es fan constar les gravíssimes irregularitats en que incorre la planta de formigó que s´està instal.lant a Sant Jordi de ses Salines. Aquesta instal.lació és completament il.legal i il.legalitzable i ens podem trobar davant d´un greu cas de prevaricació que involucra l´administració autonòmica.

Aquest escrit és el pas previ a una denuncia del nostre grup davant de la Fiscalia.

Descarregar document