El GEN exigeix a l’Ajuntament de Vila que modifiqui legalment els solars on poden fer-se edificis de 8 pisos (10/07/2006)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol expressar la seua indignació per la construcció de dos edificis de vuit pisos d’altura en el municipi d’Eivissa.

El GEN considera impropi de la societat contemporània el fet que es recuperi un estil de construcció basat en els models més desenvolupista dels anys seixanta, que ja es creien superats. Ans al contrari, veim com el procés de destrucció general de la nostra illa no només es porta a terme ocupant cada vegada més superfície de terreny, sinó també més altura. És així com es demostra, una vegada més, que caminam cap a la imitació plena d’indrets totalment encimentats de la costa espanyola que haurien de servir d’escarment i no de model.

Resulta absolutament intolerable que per primera vegada en 40 anys es tornin a fer edificis d’aquestes altures, malgrat es tracti d’àrees consolidades. Això representa un vergonyós retrocés que no pot ser tolerat per cap institució que busqui la sostenibilitat i l’equilibri.

El GEN demana a l’Ajuntament d’Eivissa que, en exercici de les seves competències i la seva responsabilitat, aprovi les modificacions normatives necessàries per impedir totalment aquestes situacions. Volem fer constar, a més, que el fet d’aplicar el planejament de 1987 o l’aprovat inicialment el 2005 és una decisió que pren indiscriminadament l’Ajuntament, però sovint es decanta per utilitzar l’instrument que, dels dos, més formigó li permet escampar. Un bon exemple ja el tenim a l’edifici en construcció al costat de Juan XXIII, en aplicació de nova normativa.
En qualsevol cas cap excusa és vàlida, ja que cap dels dos instruments està dotat de vigència. El PGOU de 1987 no està tramitat d’acord amb el Reglament de Planejament, ni adaptat a la Ley de Costas de 1988; el de 2005 no té aprovació definitiva i tampoc és d’aplicació. En definitiva, l’urbanisme al municipi d’Eivissa és una jungla que comporta, encara avui dia, que es continuïn perpetrant fets com aquests que, tot i estar al marge de la legalitat, se’ls considera en un “limbo” jurídic on tot s’interpreta a conveniència, i no precisament de l’interès general.

Volem recordar que l’Ajuntament ha aprovat múltiples modificacions puntuals del PGOU per poder edificar més en llocs on no estava permès. Per què no ha utilitzat aquestes modificacions per retallar l’edificabilitat en casos com aquest?

Els destructors de l’illa tenen en els ajuntaments els seus més fidels aliats, perquè aquests polítics no son capaços de dir NO ni tan sols a barbaritats tan flagrants i manifestes com aquestes, que tornen a demostrar el nul interès de les Corporacions locals per estalviar el ciment que es pugui en el nostre ja massificat territori.