El GEN exigirà als ministeris de Medi Ambient i Agricultura el redimensionament del projecte de rec de Can Bossa. El projecte presentat suposarà un excedent d´aigua de prop del 90% que acabarà al camp de Golf. Si es mantenen les característiques actuals, es presentarà una denúncia davant l´Oficina Anti Frau de la Unió Europea (OLAF) (09/07/2006)

El projecte de rec de can Bossa mai ha tingut cap altre interès que el rec del futur camp de golf projectat a la zona per les empreses Matutes. Des de que, al 2004, el govern central, dirigit en aquell moment pel Sr. José María Aznar, va declarar d’utilitat pública aquest projecte, tot ha estat dissenyat per tal de dotar de recursos hídrics al complexe turístico-esportiu planejat pel Sr Matutes, tot i la disfressa d’infrastructura per a l’agricultura que s’ha volgut posar a aquest cas de malversació de fons públics.

Ara, una vegada més, per intentar amagar la realitat, es proposa no contemplar la xarxa de rec que estava prevista a aquests terrenys, mantenint, però, les principals infrastructures sense modificar. Això suposa que, tal i com estava previst, es generarà un excedent d’aigua depurada de prop del 90 % i clar, d’aquí a que aquesta acabi al camp de golf, només hi ha un petit tràmit administratiu, el qual, estam segurs, no tendrà massa complicació.

Evidentment, per donar servei a les finques de cultiu de la zona, no és necessaria la construcció de les grans infrastructures previstes que, com deim, només estan pensades per abastir d’aigua el projecte de camp de golf. Aquestes, per tant, s’han de redimensionar i adequar-les a les superfícies de cultiu existents a l’interior del Parc Natural de ses Salines, perquè, a més, segons el PRUG, els recursos hídrics que es generin al Parc Natural, s’han de reutilitzar al seu interior, no poguent ser desviats a l’exterior. És més, el PRUG preveu el redireccionament dels efluents d’aigües originats al parc que en aquests moments donin servei a l’exterior del mateix, per tornar-los cap a l’interior de l’espai. El GEN vol recordar que la bassa reguladora prevista té una capacitat de, ni més ni menys, 72.121 m3 d’aigua, (72.121.000 litres), capacitat absolutament innecessària per abastir l’agricultura de la zona, actual o futura. Per aquest motiu, el GEN s’adreçarà al Ministeri d’agricultura i exigirà que, de mantenir-se el projecte, aquest es redimensioni a les necessitats que l’agricultura de la zona pugui requerir, de manera que no en resulti del mateix un excedent i una despesa de fons públics injustificable que acabaran en mans de tothom sap qui. De fet, presumptament, a rel d’haver-se destapat l’escandol, el Sr. Matutes ja fa mesos que hauria manifestat, a una reunió mentinguda al Consell Insular d’Eivissa, la seva disposició a pagar la xarxa de tuberies als seus terrenys a canvi de fer-se amb els recursos hídrics generats per aquest projecte.

El frau és tan evident, i s’ha fet amb tan poca vergonya, que el Govern Balear, per excusar l’inexistència de cultius que justificassin aquest projecte, i per si a algú del ministeri se li acudia visitar la zona, va arribar a fer un informe sobre la situació agrícola del lloc, que envià al ministeri de medi ambient, on especificava “las zonas de estudio están dedicadas principalmente a la producción de cultivos herbáceos. Una gran superficie corresponde a barbecho semillado, que se cultiva todos los años, aunque en ocasiones debido a la escasa pluviométrica, algunas parcelas dejan de sembrarse. La alternativa más frecuente en la actualidad es a tres años.” Creim impossible més cinisme.

Donat que els 2’6 milions d’euros que l’Estat pensa invertir en aquest projecte formen part de dels fons del Plan Nacional contra la Sequía, instrument aprovat en substitució de l’aberrant “Plan Hidrológico Nacional” aprovat en l’època Aznar, i que aquest Pla es nodreix d’un important finançament atorgat per l’UE, de mantenir-se aquest projecte tal i com està, amb o sense les tuberies als terrenys del golf, el GEN presentarà una denuncia per frau davant l’OLAF contra l’Estat espanyol, amb la finalitat que s’investigui aquest evident cas de malversació de fons públics que, havent-se de destinar a les necessitats de l’agricultura real, es pretenen utilitzar a un complexe turístico hoteler que, a més, és un autèntic atemptat contra el nostre ja malmès litoral i es preten ubicar a l’interior de l’àrea perifèrica de protecció del parc natural.