EL GEN DEMANA LA PROTECCIÓ TOTAL DEL JACIMENT DE SA CAPELLETA (06/07/2006)

Dins les al·legacions presentades, dies passats, per la secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa davant l’Ajuntament d’Eivissa durant el termini d’exposició pública del Pla Especial de Puig des Molins, figurava la total protecció del jaciment de sa Capelleta, ubicat en els solars número 10 i 12 del carrer del mateix nom, just al costat de Puig des Molins. El GEN proposa, en conseqüència, que el Pla Especial ha de preveure la desclassificació com a sòls urbans dels mencionats solars, a fi de garantir una conservació íntegra d’un jaciment importantíssim i que han estat excavats des de l’any 2002 fins al 2005, per trobar-se dins l’àmbit de protecció del BIC de la necròpolis de Puig des Molins, i per mandat de la Comissió de Patrimoni d’aquell any.

A rel de les prospeccions arqueològiques realitzades en un primer moment i la conseqüent excavació arqueològica dirigida per l’arqueòloga Maria José Escandell, amb la col·laboració de Ricard Marlasca i José M. López Garí , es va poder descobrir i estudiar un valuosíssim jaciment que, a grans trets, ha tret a la llum els següents valors, a més d’importants restes de ceràmica, tant ebusitana com d’importació:

El fet que el jaciment es trobi entre la ciutat emmurallada (acròpolis) i la necròpolis de Puig des Molins, ambdós indrets declarats Patrimoni de la Humanitat l’any 1999, fa que sigui més justificable i exigible la seua íntegra protecció.

A més del que s’ha sol·licitat a l’Ajuntament a través de les al·legacions presentades dies passats, el GEN es dirigirà també al Consell Insular per tal que declari el lloc BIC amb la tipologia de ZONA ARQUEOLÒGICA, ó Monument.

Us adjuntam un estudi més acurat de l’estudi històric i arqueològic de la zona per tal que pugueu comprovar la seua importància, així com algunes fotografies.

Descarregar document