ARTICLE D´OPINIÓ : Per què sis edificis al Puig des Molins? (22/06/2006)

El Pla Especial de “Protecció” del Puig des Molins preveu construir a la zona de sa Berenada, a la pendent que hi ha devora el primer molí dels que encara es conserven, un total de sis edificacions residencials. La pregunta que es fan molts de ciutadans del municipi és: quina falta fan aquestes edificacions a un indret que teòricament es vol protegir?

Aquest document és un exemple de com s’entén l’ordenació del territori a Eivissa, sigui quina sigui la institució de la que parlam. En un perímetre que es vol ordenar per “protegir”, es permeten construir aquestes sis edificacions que no tindran altra missió que continuar incrementant la massificació que pateix la nostra ja saturada ciutat. Ha de ser una prioritat evitar a qualsevol indret de Vila tota edificació residencial o turística que sigui possible, però més urgent és encara estalviar aquestes construccions en els pocs trossets que mos queden sense urbanitzar. Aquestes petits fragments, aquests espais minúsculs de sol rústic que tenim a Vila representen avui un autèntic tresor que hem de salvaguardar perquè són literalment un element en vies d’extinció al nostre municipi.

La filosofia que s’hauria d’aplicar a aquest indret és el mateix de ses Feixes des Pratet. Per damunt dels valors naturals que evidentment reuneix, el més important és que es tracta d’un espai lliure, d’un tros de territori obert, on encara és possible posar la ma damunt una pedra, o caminar damunt terra, o trobar vegetació que no sigui de jardí... camp, en una paraula. Això és especialment evident a Puig des Molins. El ciment ja ha conquerit massa territori de Vila, és hora de frenar-lo allà on la naturalesa encara resisteix.

És cert que l’Ajuntament actual, tan aviat com va poder, el 1999, va eliminar el pla parcial que hi havia en aquesta mateixa zona i que permetia una edificabilitat encara més gran que de l’actual Pla Especial de “Protecció”. Ara be, canviar un “mal gran i enorme” per un “mal no tan gran i no tan enorme” no altera substancialment la situació. Continua tractant-se d’un “mal”. Si volem rectificar la perillosa orientació que porta la nostra illa i la nostra ciutat, si volem garantir una sostenibilitat i una qualitat de vida per al futur, no podem seguir acumulant ciment, i molt menys en un àrea com es Puig des Molins.

És totalment incomprensible que mentre es preveu edificar aquestes construccions i es detalla on estaran situades, quina altura tindran i altres característiques, i fins i tot mentre es projecte una absurda cafetería-mirador, no es digui una sola paraula sobre la rehabilitació dels elements patrimonials que hi ha a la zona. Per exemple, els sis antics molins de vent que subsisteixen en l’actualitat i que estan protegits com a BIC o Be Catalogat. No s’esmenta ni una paraula sobre com s’haurien de rehabilitar, amb quins diners, quines institucions o en quins terminis. És a dir, es perd una oportunitat única per a marcar un camí cap a la seua rehabilitació. Si això no es fa en el marc d’un Pla Especial de “Protecció” de Puig des Molins, quan es farà?

Aturar el ciment i preservar el nostre patrimoni cultural hauria de ser la prioritat de qualsevol ajuntament sensibilitzat per la situació que pateix la nostra illa.