El GEN demana mesures per salvar la cisterna de Can Malalt. Operaris de les obres admeten que l´ús de maquinària pesant la posa en perill (22/06/2006)

El Conseller de patrimoni ha reconegut la importància patrimonial d’aquesta cisterna, que data de principis del segle passat i que, al seu moment, va manifestar que intentaria salvar. Malgrat les manifestacions fetes pel Conseller de patrimoni, actualment les obres s’acosten a aquest element patrimonial i es porten a terme mitjançant una gran retroexcavadora, que no només provoca vibracions que poden perjudicar la cisterna, excavada manualment al terreny, sinó que, a més, no és possible aconseguir un grau de precisió suficient con per garantir que no resultarà afectada, tal i com admeten els propis operaris de les obres. De fet, el mateix dimarts, procediren a buidar-la, (tot i tractar-se d’un reservori d’aigua potable, es va fer amb un poc adequat camió per buidar pous negres), en previsió que la retroexcavadora provocàs la seva rotura.

Davant d’aquests fets, el GEN va adreçar ahir una sol·licitud al Consell, per tal de que es procedeixi a ordenar que les obres que es realitzin al voltant d’aquesta cisterna es portin a terme per medis manuals, amb compressors pneumàtics o escodes, que poden garantir l’efectiva preservació d’aquest element. Resulta obvi que aquestes tècniques, menys agressives, poden salvar aquest bé patrimonial comportant, únicament, uns pocs dies extres en la realització de les obres. A canvi, la cisterna de Can Malalt, de gairebé 100 anys d’antiguitat, realitzada pels avis dels actuals propietaris, podrà mantenir-se intacte. El cost d’aquesta operació, no suposa cap càrrec econòmic important i, en qualsevol cas, es pot deduir del pressupost que, segons sembla, preveuen els projectes viaris per protecció patrimonial. Resulta obvi que poca quantitat d’aquest pressupost s’ha fet servir fins al moment, tenint en compte les desastroses conseqüències que han tingut aquests projectes pel nostre patrimoni històric.

De moment, mentre el Conseller de patrimoni diu que s’intentarà conservar la cisterna, en realitat no fa absolutament res per evitar que resulti danyada per les obres.