Apareix un nou tram de l’aqüeducte romà a la zona de can Misses (22/06/2006)

La secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa vol denunciar públicament que, al solar al costat de ses Galamones on ja es va destruir un tram de més de 80 m. de l’aqüeducte romà que portava aigua a la ciutat durant l’antiguitat, a Can Misses, ha aparegut la continuació del monument. Aquest nou tram posa en evidència que es tracta també de la continuació de la part d’aqüeducte que es va destruir sense excavar a les obres de desdoblament del segon cinturó de ronda d’Eivissa, impulsades pel Govern Balear amb la complicitat del Consell Insular i executades per l’empresa MAB, denunciats tots ells davant els jutjats d’Eivissa per destrucció reiterada del nostre patrimoni.

En aquest cas, es tracta d’un nou tram d’uns 15-20 metres de longitud que creua en diagonal un costat d’aquest solar. Les característiques son les mateixes que en els altres casos, amb dos murs construïts en paral·lel amb el canal al centre.

Algunes de les circumstàncies que es donen son molt greus:

Després de tot això, queda clar que, no es vol que es conegui l’aparició del nou tram, que s’està excavant malament, i que en realitat el que es fa es preparar ja la extracció del monument per construir sense cap problema. Queda un altre vegada en evidència la connivència del Consell i la Conselleria de Patrimoni amb les promotores i els propietaris d’aquesta obra. De nou es posen per sobre dels interessos patrimonials i generals de tots els eivissencs, els interessos privats d’uns pocs.

El GEN-GOB Eivissa presentarà demà mateix denúncia davant la CIOTUPHA per tal que es donin les explicacions pertinents. El GEN-GOB Eivissa lamenta que, una vegada més, es posin els interessos d’uns promotors molt concrets (MATURSL entre d’altres) per damunt de la defensa del nostre patrimoni arqueològic tal i com obliga la Llei del Patrimoni de les Illes Balears de 1998, aprovada pel mateix partit que ara permet aquesta apocalipsi de destrucció sense precedents.