El Gen-Gob considera molt urgent que un organisme allunyat de la conselleria de medi ambient balear es faci càrrec dels espais naturals. La provada irresponsabilitat de la Conselleria de Font amenaça greument la conservació dels paratges més valuosos de Balears. (21/05/2006)

A Balears era de tots conegut que els mèrits del Sr Font per accedir a la Conselleria de Medi Ambient tenien ben poc a veure amb la seva sensibilitat ambiental. Els fets, però, han superat els pronòstics més foscos. Els Parcs Naturals a Balears s’han quedat sense gestió, alguns han desaparegut, a altres s’han fet obres emprant fustes tropicals d’espècies protegides, el Pla Rector d’Ús i Gestió de ses Salines podria referir-se a qualsevol enclau sense cap rellevància especial, a aquest espai, que ni tan sols està senyalitzat com a Parc Natural, no hi ha centre de visitants, s’acumulen els vehicles, no s’ha portat a terme cap pla de protecció de dunes, s’acumulen els fems i es permet una massificació que provoca, any rera any, la degradació irreversible d’aquest espai.

Ara es proposa al Ministeri de Medi Ambient que es faci càrrec d’aquest espai. L’objectiu, està clar, es aconseguir que les despeses les tengui una altra administració però, al mateix temps, es volen consensuar no només els usos, sinó també els límits de la protecció, ja podem suposar amb quina objectius. Vergonyós.

Evidentment, qualsevol organisme que es faci càrrec dels nostres espais naturals ho farà millor que la conselleria del Sr Font, tot i que no deixa de ser preocupant el fet que el Govern Central estigui disposat a finançar un atemptat més dins d’aquest parc natural, amb la construcció d’una gran estructura sobre una zona humida, amb sous públics, i que té com a únic propòsit proporcionar aigua de rec a un projecte de camp de golf que, a més, pretén implantar-se a l’interior de l’àrea perifèrica de protecció d’aquest parc natural. A més, el fet que aquesta instal.lació incompleixi flagrantment el PORN del Parc Natural, tampoc no ha estat cap inconvenient a l’hora d’informar-lo favorablement per part de la conselleria. Cal preguntar-se si hi haurà esperances que al Ministeri de Medi Ambient encara quedi algú amb millor criteri.

El GEN exigeix que es prohibeixi immediatament la continuació del reality show que s’està fent a cap des Falcó

Com la conselleria encara creu que ses Salines no pateixen prou agressions, ara, a més a més, permet que es converteixin en un nou ses Variades. El fet que s’estigui utilitzant una part del Parc Natural, molt propera a les àrees de nidificació d’aus molt sensibles a la pressió humana, com a plató de televisió-discoteca no te cap explicació. O és que ha mediat el Sr Marí Tur amb la condició que el treguin a la tele? Ara, s’instal.len escenaris, bars, focus que icompleixen la llei de protecció lumínica, el PORN i el Prug, i es permet que un Dj es dediqui a convertir el lloc en una discoteca. Això, a qualsevol punt de l’illa està prohibit, al parc natural, la conselleria anomenada de Medi Ambient, ho permet.