Èxit de la recollida de firmes contra els macroprojectes a les Pitiusses (19/05/2006)

La Iniciativa Legislativa Popular continua el seu camí. Un total de 34.000 firmes, més del triple de les que fan falta, han estat presentades ja davant el Parlament Balear. D’aquestes, 5.500 han estat recollides a Eivissa i 150 a l’illa de Formentera.

La Plataforma Eivissa al Límit, integrada per l’Institut d’Estudis Eivissencs, Amics de la Terra i el GEN-GOB Eivissa juntament amb el GOB Formentera, que fa poc més de dos mesos va iniciar la recollida de firmes, mostra la seua satisfacció davant l’èxit de la campanya, que te com a objectiu, aturar les agressions ambientals i, més concretament, els macroprojectes.

Aquesta Iniciativa (Proposició de Llei per la qual s’aproven mesures d’emergència en matèria d’ordenació del territori), que neix des de la preocupació de diferents Plataformes ciutadanes de les Illes Balears, està encaminada a aturar la destrucció territorial i el deteriorament ambiental sense precedents que estan patint les Illes Balears i especialment les Pitiüses, on la protecció ambiental, tan necessària per garantir la subsistència del sector turístic, la diversificació econòmica i el benestar social s’ha demonitzat i s’ha arraconat fins convertir-se en inexistent.

Objectius:

Efectivament, amb la ILP es pretén que les actuacions sobre la xarxa viària s’adeqüin a les necessitats reals i les dimensions territorials i que, en cap cas, puguin suposar la creació d’autovies i autopistes. També, que no puguin construir-se, a sòl rústic de les Illes Balears i Pitiüses, cap nou camp de golf i que la racionalitat arribi als projectes d’infrastructures portuàries.
Pel que fa a la protecció d’espais naturals, les mesures proposades a la ILP suposen, per a l’illa d’Eivissa, que en el termini màxim d’un any, la zona de es Amunts sigui declarada Parc Natural i l’eliminació de les urbanitzacions previstes a aquest àmbit, Benirràs, na Xemena i Allà Dins, que quedarien sense efecte i els terrenys declarats rústic protegit.