No es tramiten llicències dins d´ANEIs perquè aquests espais s´edifiquen il.legalment davant l´absoluta pasivitat de l´administració. (10/04/2006)

ELS RESPONSABLES D’URBANISME NI TAN SOLS SABEN MANTENIR PARALITZADES OBRES MANIFESTAMENT IL.LEGALS INVESTIGADES COM A DELICTES CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI

El Sr.José Torres Cardona, Conseller responsable del Pla Territorial Insular, ha manifestat que en dotze mesos no s’ha edificat una sola vivenda a l’interior d’Àrees Naturals d’Especial Interès i que, segons ell, això és degut a les “grans dificultats per edificar que imposa la nova normativa” Suposam que el Sr Torres no està prou desconectat de la realitat com per creure’s el que el mateix manifesta i que és conscient que, en realitat, el que passa, es que als ANEIS, com a la resta de sòl rústic, s’edifica sense haver obtingut prèviament llicència d’obres. De fet, s’edifica més que mai a l’interior dels espais protegits, o és que el Sr Torres no surt de casa seva?

L’indisciplina urbanística és, juntament amb els canvis normatius dels darrers anys, un autèntic càncer pel nostre territori. L’administració no mostra la més mínima voluntat d’acabar amb aquestes pràctiques tan habituals i, mentre les il.legalitats floreixen per tot arreu, no es conclou un sòl expedient ni es procedeix a la demolició de cap edificació il.legal. A més, quant més important és el dany causat, més manifesta l’il.legalitat, més s’esforça la conselleria en mirar cap un altre banda. Conscient, com és el Sr Torres que els ajuntaments son els primers involucrats en els casos de vulneració de la normativa vigent, opta per la tècnica de l’estruç, amagar el cap i fer veure que no passa res mentre obvia que els Consells Insulars tenen l’obligació d’actuar subsidiàriament en matèria urbanística. Mentre, el sòl rústic es continua colmatant amb cada vegada més edificis fins arribar a tenir, en molts casos, aparença urbana.

No és extrany que la incapacitat i la desidia mostrada per les institucions en matèria d’ordenació territorial, unida a la seva predisposició a aprovar normatives a mida dels projectes urbanístics més descabellats, provoquin l’arribada d’”inversors” de Marbella.

No sembla que, malgrat les promeses fetes fa ara un any pel Sr Torres, s’hagi produït el més mínim avanç pel que fa a la persecució de les infraccions urbanístiques. Sembla que, per variar, les institucions estan preocupades únicament per aprovar normatives que siguin prou permisives i ni tan sols molestar-se en assegurar l’acompliment de les minses limitacions que suposen.

El territori de l’illa d’Eivissa pateix un maltractament crònic i, tot i que el nostre paisatge és el nostre millor reclam per a la principal indústria que tenim, el turisme, els ràpits beneficis que reporta l’especulació urbanística la fan imparable sobretot quan es troba directament recolçada i afavorida des dels organismes responsables de l’ordenació territorial.

El GEN recomana al Sr. Torres que, pel bé de tots i pel futur de l’illa, reconsideri l’estat d’absoluta paràlisi en que té al departament de disciplina urbanística del Consell Insular i faci l’esforç de dotar-lo de sentit i operativitat, amb els mitjans necessaris per a que sigui alguna cosa més que un departament-florero més.