L’URBANITZABLE MÉS GRAN DEL MUNICIPI DE SANT JOSEP S’ABASTEIX D’AIGUA DE MANERA IL.LEGAL. (29/03/2006)

L’urbanització “Vista Alegre”, situada a sa Caixota, TM de Sant Josep de sa Talaia, molt coneguda pels greus problemes d’estabilitat dels sòls sobre els quals s’ha edificat la primera línia de mar, es subministra d’aigua mitjançant una perforada il·legal que no disposa de cap tipus de concessió administrativa.

Segons publica el BOIB de 28 de març: “Aquest fet ha quedat acreditat en virtut de l’Acta aixecada pel personal facultatiu d’aquesta direcció general de Recursos Hídrics en data 25 de juliol de 2005, deixant constància dels següents extrems: ‘En visita de inspección realizada al sondeo CAS-686 se observa que en el día de hoy 25-7-2005 se sigue extrayendo agua de dicho sondeo mediante un grupo electrógeno que funciona las 24 horas del día, para el abastecimiento de la Urbanización Vista Alegre.’

Aquesta perforada, situada a la finca de ca na Lluca, ha estat sancionada ja amb anterioritat pel Govern Balear però continua explotant-se de manera completament il·legal. Mentre, tot i no disposar d’abastiment d’aigua “legal” i de disposar només d’una petita (minúscula) depuradora per a les aigües residuals, totalment insuficient, continuen augmentant les edificacions a aquest Pla Parcial, amb una superfície de 660.000 mtrs quadrats. De fet, aquest passat estiu, algunes piscines de la zona han estat abastides d’aigua a diari també per camions-cisterna degut a les pèrdues que provoquen les fissures que apareixen a les seves estructures.

Com és de suposar, en el moment en que s’esgoti l’aqüífer que està sent il·legalment explotat, o quan el cabdal es transformi en insuficient, entre tots haurem de pagar, amb sous públics, tant la dotació d’aigua potable com la construcció d’una nova depuradora, com ja ha passat a Cala Tarida. L’explotació il·legal d’aquest aqüífer ha comportat el dessecament del Torrent de Davall sa Serra, amb abundant aigua fins fa uns anys.

Que la planificació territorial i urbanística ha d’anar més enllà de donar alegrement llicències d’obres fins que no quedi territori o recursos és una obvietat que sembla que tothom ha d’entendre, més i més a un territori insular, però que a l’illa d’Eivissa està molt lluny de ser acceptada pels màxims “responsables” en la matèria. Així, els petits rendiments econòmics que comporten les llicències d’obres es transformen a mig termini en autèntiques bombes de rellotgeria per a les arques públiques que cada vegada han de fer front a més i més despeses una vegada que els especuladors han fet l’agost destruint el territori i deixant-mos a tots els problemes que comporta la nul·la planificació i les greus mancances amb que es deixen les urbanitzacions: manca d’abastiment d’aigua, clavegueram, depuració d’aigües, pavimentacions de voravies i carrers, etc. Es a dir, hi guanyen molt uns pocs i perdem tots, no només territori i qualitat de vida irreversiblement, sinó serveis col·lectius als quals s’haurien de dedicar els nostres impostos.

El GEN s’adreçarà a l’Ajuntament de Sant Josep per tal d’instar-lo a paralitzar l’atorgament de noves llicències d’obres a la zona, per no disposar dels recursos necessaris establerts al reglament de planejament.