El GEN demanarà al Ministeri d’Agricultura que exclogui el golf de Matutes del Decret contra la sequera. L’especulador eivissenc enganya el Govern central i diu mentides per aconseguir diners públics pel seu negoci privat (26/03/2006)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) enviarà una carta al Subdirector General de Regui del Ministeri d’Agricultura, a la ministra, i a la seua homòloga de Medi Ambient, per tal que siguin excloses del llistat de subvencions per a comunitats de regants de tota Espanya les finques propietat del Grup d’Empreses Matutes i que estan incloses a la comunitat de regants de Sant Jordi. En la mateixa carta es demanarà expressament que el Govern central no pagui cap quantitat de diners públics a una activitat empresarial purament privada, com és un camp de golf, que res té a veure amb l’agricultura.

El GEN considera insultant que l’especulador eivissenc Abel Matutes hagi mentit una vegada més l’opinió pública eivissenca diguent primer que no sabia res de la comunitat de regants i que ell no en formava part, quan posteriorment ha reconegut (davant les denuncies del GEN i les evidencies publicades per la premsa local) que efectivament en forma part, pero que ho “desconeixia”. A qui vol pendre el pel? Aquest comportament torna a demostrar quin tipus de personatge és el que està desfent la nostra illa de punta a punta i fins on és capaç d’arribar Matutes per tal de donar satisfacció a la seua malaltissa obsessió per uns quants més milions d’euros millor.

Un recull de premsa, amb es declaracions fetes per Matutes serà enviat al Govern central juntament amb aquesta carta com a demostració que pretén utilitzar diners de tots els espanyols per abastir d’aigua uns negocis privats com son un camp de golf i un nou urbanitzable a Sal Rossa convenientment contemplat al PTI. El seu reconeixement de que vol fer un camp de golf, i que efectivament és membre de la comunitat de regants ja no deixa cap lloc al dubte ni cap marge a l’interpretació: Abel Matutes ha enganyat el Ministeri i s’aprofita de la situació de sequera que hi ha a Espanya per a obtenir subvencions per als seus negocis, especulant així, una vegada més amb recursos destinats a persones necessitades a les regions més desafavorides del país.
Aquest projecte no només li garantia aigua gratis de per vida, i la creació de la xarxa de rec, sinó que fins i tot tenia previst que qualsevol reparació o adequació en el futur seria a càrrec de subvencions públiques.

El GEN comunicarà als Ministeris d’Agricultura i Medi Ambient que les intencions de Matutes vulneren clarament tant l’esperit com l’articulat del decret contra la sequera que encara tramiten les Corts Generals, i per aquest motiu l’esmentat text ha de ser netejat d’intrusos, espavilats i poavergonyes. Per suposat, el projecte del camp de golf vulnera també els propis estatuts i el conveni de la Comunitat de Regants de Sant Jordi, per la qual cosa les finques de Doliga SA haurien de ser expulsades d’aquesta comunitat. Aquest fet, tal i com ha reconegut el Sr. Mayans, Conseller de Medi Ambient, s’hauria pogut resoldre una vegada autoritzada la subvenció amb un simple tràmit del Govern Balear, tràmit que, ben segur, ja estava previst.

Volem recordar que ha estat l’enorme i demencial expansió urbanística de Sant Jordi, i concretament la de Platja d’en Bossa, la que ha provocat els problemes de subministrament d’aigua a aquesta zona i que no és la primera vegada que el Sr. Matutes pretén sol.lucionar el tema emprant recursos que no li pertoquen, i que son necessaris pels pagesos, com ja va passar quan va pretendre fer-se amb els recursos hídrics de Santa Gertrudis per fer-los arribar als seus projectes urbanístics fets sense seny i només amb un afany de lucre sense límits.

El GEN recolza i dona suport a les comunitats de regants amb finalitats agrícoles, i de fet és partidari de la continuació de la comunitat de Sant Jordi (una volta exclós Matutes), perque son iniciatives que serveixen per a reaprofitar l’aigua depurada, estalviant així un recurs molt escàs a la nostra illa.

La magnitud de l’infrastructura prevista al projecte de reguiu només té com a finalitat el rec del futur camp de golf projectat pel Sr Matutes i és completament desproporcionada per donar servei a la resta de finques solicitants. De fet, donada l’important afectació que s’en derivaria pel Parc Natural de ses Salines, el GEN és partidari que aquesta, amb les dimensions adequades al regants reals, s’executi a l’interior de terrenys del grup Doliga, just fora del parc, prèvia expropiació a 6 euros el m2, preu habitual a les expropiacions de l’autovia, per tractar-se, aquest sí, d’un projecte d’utilitat pública.

Això no obstant, s’han de perseguir i erradicar aquelles conductes d’empresaris desaprensius i especuladors que, incumplint fins i tot els estatuts de la comunitat de regants, s’apropien d’aquest bé que son les aigües depurades per tal de destinar-les a fins purament especulatius, privant d’aquest recurs a qui realment el necessitaria i no pot accedir-hi per conductes tan lamentables.