Proposició de Llei per la qual s’aproven mesures d’emergència en matèria d’ordenació del territori. Comença la recollida de firmes per a la modificació de la Llei 6/1991, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries (03/03/2006)

El passat mes d’octubre la Mesa del Parlament balear no va admetre a tràmit la Proposició de Llei per la qual s’aproven mesures d’emergència en matèria de protecció ambiental, d’infrastructures, ordenació del territori i espais naturals presentada dins l’àmbit territorial de les Illes Balears i promoguda a Eivissa per la Plataforma Eivissa al límit (Institut d’Estudis Eivissencs, Amics de la Terra i GEN-GOB Eivissa). Els arguments utilitzats varen ser: incompliment de determinats articles de la llei que regula la possibilitat de que la societat pugui emprendre iniciatives com aquesta i la dispersió de matèries diferents en una mateixa proposició de llei.

Aquestos supòsits, argumentats pel Govern Balear, són totalment falsos. Segons aquesta Llei, són causa d’inadmissió les propostes d’ILP que tenguin per objecte derogar una llei aprovada durant la present legislatura, i la proposició de llei rebutjada no pretenia derogar cap llei, el que sí feia era modificar determinats articles de lleis que afecten seriosament i perillosament el futur ambiental i socioeconòmic de les illes. Altrament, la dispersió de matèries és totalment absurda, la ILP presentada no pretenia modificacions d’àrees disperses com podrien ser agricultura, sanitat, educació i urbanisme, per exemple, es tractaven, exclusivament, matèries vinculades amb l’ordenació territorial i els espais naturals. De fet, si tenim en compte que, recentment, el govern ha aprovat una norma específica, discriminatòria per a les Pitiüses, que modifica fins a 9 normes autonòmiques, resulta aberrant la utilització d’aquest argument.

És evident que el Govern Balear té por. L’aterroritza trobar-se de nou amb el moviment ciutadà contra la seva política depredadora del territori i de que es tornin a repetir els esdeveniments de 1999.

Ara, finalment, s’han readaptat els continguts de la proposta d’Iniciativa Legislativa Popular per a la modificació puntual de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries. Presentada la proposta amb el nom Proposició de Llei per la qual s’aproven mesures d’emergència en matèria d’ordenació del territori, aquesta, ha set admesa a tràmit i ja s’ha iniciat el procés hàbil, establert oficialment, per a la recollida de firmes que finalitzarà el proper mes de maig.

En aquest sentit, durant tota la jornada del dissabte, 4 de març, a partir de les 11 i fins a les 21 hores, una taula informativa i de recollida de firmes estarà a disposició de la gent a Vara de Rey, davant la llibreria del mateix nom. Els encarregats de recollir les firmes seran persones de diferents àmbits professionals (pintors, escriptors, arquitectes, responsables d’associacions...).

La Iniciativa Legislativa Popular és l’únic mecanisme legal que permet als ciutadans presentar proposicions de llei directament al parlament, sense la intervenció dels grups parlamentaris. Les proposicions de llei poden ésser preses en consideració sempre i quan comptin al el suport d’un mínim de 10.000 signatures de persones censades a Balears i majors de 18 anys.

La iniciativa planteja, bàsicament:GEN-GOB Eivissa
Institut d´Estudis Eivissencs
Amics de la Terra