Mail rebut pel GEN-GOB Eivissa on s´adjunta un informe amb canvis en el traçat de l´autopista Aeroport-Eivissa (13/02/2006)

Benvolguts amics, al mail del gen-gob hem rebut l´informe que us adjuntam. Evidentment no podem corroborar tots i cadascun dels seus punts però sí que resulta cada cop més evident que el projecte que poguerem estudiar durant la fase d´exposició pública divergeix considerablement del que s´esta executant realment. Una de les coses que criden l´atenció és el fet que part de l´autopista que anava soterrada segons el projecte que s´exposà públicamet ara sembla que serà elevada, contra tota lògica i sentit comú.

Esperam que pugui ser-vos d´utilitat i que pogueu contrastar dades amb els responsables institucionals.

Descarregar informe dels canvis en el traçat de l'autopista Aeroport-Eivissa