Les diferents seccions del GOB presenten avui el nou text de la iniciativa legislativa popilar que ha intentat boicotejar el PP. Es preten l´aprovació de mesures encaminades a una política de sostenibilitat i que aturin la carrera de destrucció que pateixen les illes. (09/02/2006)

El GEN, conjuntament amb les altres seccions del GOB a Balears, impulsa la que s’ha anomenat Proposició de Llei Proposició de Llei per la qual s’aproven mesures d’emergència en matèria d’ordenació del territori. El nou text es presenta avui a les 11 del matí al Parlament Balear

Aquesta Iniciativa Legislativa és una proposta de mínims, de mesures urgents necessàries per aturar el deteriorament ambiental sense precedents que estan patint les Illes Balears i especialment les Pitiüses, on la protecció ambiental, tan necessària per garantir la subsistència com a mercat turístic, la diversificació econòmica i el ben estar social s’ha demonitzat i s’ha arraconat fins convertir-se en inexistent. Aquesta iniciativa legislativa popular ja es va presentar el passat mes d’octubre, però s’han posat tot tipus d’entrebancs i problemes legals per part del parlament per tal no no acceptar-la. Finalment, deprés de molta feina i reunions, s’ha elaborat una nova proposta amb la finalitat que s’hagi d’acceptar i debatre al parlament.

La protecció del medi natural és absolutament imprescindible, no és una qüestió optativa en un arxipèlag que, com el nostre, viu de l’indústria turística, cada dia més exigent en aquesta matèria. En contra de tota racionalitat i sentit comú, les institucions opten per limitar al turisme massificat i de tot inclòs, probablement perquè els interessos que s’estan defensant des de les institucions no son els de la majoria, sinó els d’uns pocs empresaris ben relacionats que estan condemnant el nostre territori a l’esgotament total.

L’iniciativa legislativa popular és una proposta de llei que surt des de sectors de la societat preocupats pel futur d’aquestes illes. Per aconseguir que aquesta iniciativa legislativa sigui debatuda al parlament serà necessari que en un termini de 3 mesos es recullin 10.000 firmes vàlides a les Balears.

CARRETERES, PORTS, CAMPS DE GOLF I GRANS SUPERFICIES COMERCIALS A SÒL RÚSTIC.
Amb l’ILP es pretén que no puguin construir-se, a sòl rústic de les Illes Balears i Pitiüses, cap nou camp de golf, centre comercial o parc temàtic.

Es pretén que les actuacions sobre la xarxa viària s’adeqüin a les necessitats reals i les dimensions territorials i que en cap cas puguin suposar la creació d’autovies i autopistes. A l’iniciativa es contempla expresament que quedin sense efecte les disposicions dels plans directors sectorials de transports i carreteres actualment vigents.

També es pretén que la racionalitat arribi als projectes d’infrastructures portuàries, de manera que s’impossibilita que els nous dics puguin suposar més de 30 mtrs lineals i les grans ampliacions portuàries.

ESPAIS NATURALS
Les mesures proposades a l’ILP suposen, per a l’illa d’Eivissa, que la zona de es Amunts sigui declarada Parc Natural. S’inclou eliminar la possibilitat de desenvolupament de les urbanitzacions previstes a aquest àmbit, na Xamena, allà Dins i Benirràs, que quedarien sense efecte i els terrenys declarats rústic protegit.
Des de les diferents seccions del GOB i altres entitats ciutadanes, s’entén que les Balears i Pitiüses han de treballar col.lectivament per aconseguir un futur digne pels seus habitants i aquest passa per adoptar les mesures necessàries per a la protecció dels nostres petits i fràgils territoris insulars. Les administracions tenen el deure de vetllar per l’interès general i per la sostenibilitat a llarg termini, no de legislar a la carta pels especuladors que esgoten i aniquilen qualsevol esperança de futur.

S’ha de posar en valor la protecció del medi, incentivar-la i posar de manifest les compensacions que comporta per a tota la societat. N’hi ha prou de veure què és podria fer amb les Pitiüses, la millora de les seves condicions que es podria donar, si els centenars de milions d’euros que pretenen destinar-se a la construcció d’autopistes tenguessin com a beneficiaris la protecció ambiental i territorial, l’eliminació d’impactes existents i la prevenció dels possibles, la promoció d’activitats alternatives a l’indústria turística i l’especulació immobiliària. Això sí que seria una inversió de futur, una autèntica aposta per la nostra terra i pel nostre futur, avui dia obscur i incert per una manca absoluta de racionalitat.

Descarregar texte de la ILP