El GEN es congratula per la declaració de ses Feixes com a sòl rústic, alhora que considera que el sostre de població del PGOU segueix sent excessiu (13/01/2006)

El Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB Eivissa) vol mostrar la seua satisfacció per l’anunciada pròxima declaració de ses Feixes des Prat de Vila com a sol rústic a la versió definitiva del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Vila. El GEN reconeix els esforços fets per l’equip de govern de l’Ajuntament i el felicita per haver aplicat allò que indicava el sentit comú i el que venien reclamant el nostre Grup i altres entitats des de fa anys, donant així exemple del diàleg i el consens que ha de caracteritzar una institució pública.

Ara, la tasca comuna de l’Ajuntament i les institucions ciutadanes ha de ser l’execució, de manera immediata, del contingut del Pla Especial de ses Feixes, de manera que aquest lloc es converteixi en l’autèntic pulmó verd de la ciutat i en un àrea pública de la qual tots els eivissencs ens puguem sentir orgullosos. En tot cas, el Pla Especial ha de preveure que les tasques de recuperació d’un lloc tan sensible i valuós s’han de portar a terme per un equip multidisciplinar, que inclogui experts en recuperació de zones humides, biòlegs, paisatgistes...

Pel que fa a la resta del Pla General presentat per l’equip de govern, el GEN aprecia les rectificacions fetes a zones com la franja verda de davant GESA, que mai s’hauria d’haver previst com urbanitzable, i el manteniment com a sol rústic de la franja de ses Feixes de Talamanca, fet inqüestionable pel seu gran valor ecològic i etnològic.

En canvi, valoram de manera negativa i decebedora la permanència del sector 12 de Ca n’Escandell, que transformarà una àrea totalment rústica a l’actualitat en un caramull d´habitatges que augmentaran encara més la massificació que pateix la ciutat. La mateixa cosa es pot dir d’unitats urbanes com Mare Nostrum, es Pratet i altres, que són absolutament innecessàries i que no tenen cap justificació des del punt de vista social i, molt menys, ambiental.

En resum, la nova versió del nou PGOU representa una millora respecte de la versió de desembre de 2004, que era totalment inacceptable, però continua contemplant un sostre de població que dispara la capacitat de població actual. Passar de les 62.000 places ara construïdes a gairebé 100.000 és totalment incompatible amb la proclamada voluntat de “humanitzar la ciutat”, ja que un municipi d’11 quilòmetres quadrats amb 100.000 habitants és indigne de societats avançades i amb un mínim de sensatesa. Aquest sostre de població és excessiu i desmesurat, i no hagués costat res evitar-lo, renunciant a les unitats urbanístiques abans esmentades.

Per altra banda, s’ha de recordar que quan el GEN va denunciar que l’anterior versió del PGOU falsejava el sostre de població, l’equip de govern va reaccionar desmentint el GEN i defensant les seues xifres. Ara, en canvi, s’ha reconegut explícitament que les nostres advertències eren totalment certes, i que aquell document era un autèntic bunyol tècnic impropi d’un equip de professionals en urbanisme.

En definitiva, el GEN convida a l’equip de govern que, seguint el mateix esperit mostrat en el cas de ses Feixes des Prat de Vila i altres indrets, aprofiti els dies que li queden abans de portar el document a ple perquè revisi aquestes zones urbanes injustificades i perjudicials per a la sostenibilitat del nostre petit municipi. No és comprensible que només el municipi de Vila pugui arribar a acumular en un futur (tant si és proper com si és llunyà) la mateixa població que ara té el conjunt de l’illa.

El GEN també desitja que l’anunciada protecció de ses Feixes es faci realitat en el més breu termini possible i que no quedi en un anunci que es va repetint periòdicament i que no arriba mai.