L’AUTOVIA DE SANT ANTONI DESTRUIRÀ 10 CASES PAGESES I ALTRES ELEMENTS PATRIMONIALS. Consell i Govern sempre havien dit que només es tombaven 2 cases (11/01/2006)

Consell i Govern han mentit reiteradament i han enganyat a la població en el tema dels projectes d’autovies. Des del principi han mantingut que només es tombarien, com a màxim, dues cases en tot el traçat de la futura autovia d’Eivissa a Sant Antoni. Els centenars d’afectats per les expropiacions han tingut que creure sense veure ja que mai s’ha exposat públicament el projecte definitiu tant de l’autovia de Sant Antoni com la de l’Aeroport com la del segon cinturó de ronda. Ara es comença a posar en evidència per què. Perquè han mentit d’una manera reiterada.

Fa unes setmanes, la secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa denunciava que el projecte de l’autovia de Sant Antoni, de data novembre de 2004 que, tot i que no es tracta del projecte definitiu, és el darrer que s’ha sotmès a exposició pública, i on s’adjuntaven totes les consultes que s’havien fet des del Govern Balear a les institucions locals per tal de saber les possibles afeccions de l’autovia Eivissa-Sant Antoni, no incloïa cap consulta al Consell Insular sobre el patrimoni històricocultural afectat. De fet, al Consell només se’l consultava en temes d’expropiacions i de trànsit.

El GEN coneixia de l’existència d’un informe de la Conselleria de Patrimoni que es tenia amagat i no s’havia incorporat al projecte, precisament per ocultar la informació que contenia i que hagués desmentit els arguments emprats des del principi tant per la consellera de carreteres com pel propi President del Consell.

Davant les acusacions del GEN, el conseller de Patrimoni i portaveu del Consell, va reaccionar fent públic l’esmentat informe tècnic, signat el 28 de juny de 2004 , amb la qual cosa demostrava que existia i que a data de desembre de 2005 el seguia donant per bo. Aquest informe fa les següents precisions:

Es considera que el desdoblament en projecte, tal i com està planificat, provocarà la seua destrucció. Es tracta de diverses cases antigues, algunes d’elles de tipologia tradicional i altres d’estils introduïts la primera part del segle XX. A banda d’això cal esmentar també dues casilles (cases de peons caminers), també algun indici de caràcter arqueològic i un molí d’aigua a propulsió eòlica. Es tracta d’elements següents:
Cases antigues de tipologia tradicional. (enumera 10 cases)
Cases de peons caminers (enumera 2)
Possibles jaciments arqueològics (enumera 2)
Antiga farinera (1)
Molí d’aigua (1)
…La resta d’elements enumerats, tots ells immobles, certament formen part també del patrimoni i la història d’Eivissa : la seua destrucció s’hauria d’evitar, a ser possible…
»

S’ignoren les mesures que es varen proposar per tal d’evitar aquesta destrucció. A l’informe tècnic no consten.

Les cases i altres elements patrimonials es trobaven grafiats a un plànol adjunt que tampoc s’ha fet públic.

La Llei de Patrimoni Balear i la Ley de Patrimonio Histórico espanyol recorden que patrimoni ho és tot i no tan sols aquells elements excepcionals protegits amb la figura de BIC o BC.

La normativa en vigor respecte a les Avaluacions d’Impacte Ambiental que han de tenir els projectes públics, ja adverteix que han de comptar amb un estudi detallat dels impactes damunt el patrimoni històricocultural i les mesures proposades per evitar aquests efectes. En el projecte de l’autovia de Sant Antoni, aquest precepte tampoc s’ha complit. S’amaga deliberadament l’afectació del Patrimoni per no haver d’introduir mesures correctores per evitar-lo

Al marge de la qüestió patrimonial, ja de per sí prou greu donat el gran nombre d’elements ja destruïts i desapareguts per mor d’aquestes obres faraòniques, caríssimes i totalment innecessàries, cal destacar la falsedat i l’engany continuat ja que s’ha dit des d’un principi que, com a màxim, es tombarien només 2 cases. Ja veim que, només de tipologia tradicional, segons es reconeixen als informes emesos pel consell i amagats a l’opinió pública, se’n tomben 10.

El GEN exigeix a Consell i Govern una explicació immediata dels fets i que aclareixi:

El GEN, Grup declarat d’Utilitat Pública- vol recordar al Consell Insular i al seu portaveu que el fet d’haver guanyat unes eleccions –com l’agrada recordar davant cada crítica ciudadana- no els eximeix de complir i respectar la llei ni de l’obligació que tenen de no enganyar ni amagar informació als eivissencs i eivissenques. Si tan segur està de la legitimitat que li donen els vots, que sotmeti els projectes d’autovies a un referèndum popular, a veure qui guanya, els afectats o el seu partit.

El GEN, a l’empara del que contemplen la Llei d’expropiació forçosa i la Llei de Procediment Administratiu, exigeix una nova exposició pública dels projectes amb TOTA la informació per tal que finalment poguem conèixer la realitat de les conseqüències territorials, patrimonials, econòmiques i socials d’aquestes obres tan contestades.