El Consell no respon a les propostes de protecció patrimonial del GEN. Balanç d’un any nefast per al patrimoni de les illes. (04/01/2006)

A pesar de que la Llei de Patrimoni diu en diversos articles (art.7 i 15) que qualsevol persona o entitat pot instar al Consell Insular a iniciar expedient de protecció de qualsevol bé i que el no haurà de ser motivat, la Conselleria de Patrimoni no s’ha dignat a complir la llei tampoc en aquesta ocasió i no ha contestat cap dels escrits del GEN-GOB Eivissa sol·licitant la protecció de diferents elements. Alguns d’ells es troben en autèntic perill de desaparició i el GEN vol que s’actuï abans que sigui massa tard. En total, s’ha proposat la protecció de gairebé una vintena d’elements:

1.
Primer va ser la proposta, lliurada el 13 de juny de 2005, fa ja prop de 7 mesos, de protegir com a BIC, amb la tipologia de Lloc d’Interès etnològic el conjunt rural de Forca (Sant Rafel), format pel pou de Forca amb les dues piques, i pous dels voltants, la sènia, el molí d’en Roig, les cases pageses i els camins amb les parets que l’envolten i establint un radi de protecció. Es dona la circumstància que el pou de Forca es troba dins l’Inventari de pous i fonts elaborats per la Conselleria de Patrimoni l’any 2002 i que el Consell acaba d’editar a tot luxe per regalar. Sense resposta.

2.
Pocs dies després fou la proposta lliurada formalment el 16 de juny passat, instant a declarar Bé Catalogat la casa pagesa de Ca na Palleva i la cisterna de Can Malalt, amenaçats pel projecte de l’autovia de l’aeroport. Posteriorment, el 6 d’agost i el 20 de setembre es tornaren a presentar escrits aportant més documentació històrica dels elements a protegir i reiterant la petició, adreçada al president de la Comissió de Patrimoni (CIOTUPHA), Pere Palau i al seu secretari. No consta que s’hagi portat el tema a la Comissió. Per què? Ca na Palleva es troba dins el Catàleg de cases pageses elaborat pel Consell Insular l’any 2002 i la cisterna dins l’obra El palau pagès, reeditat fa anys pel TEHP.

3.
El mateix dia 16 es va lliurar un segon escrit, instant a protegir també els pous de Cas Mut i Can Escandell, ubicats als voltants de les obres del segon cinturó de ronda. El fet de la ferotge ampliació que ha patit la carretera ha fet que ara es trobin molt a prop d’aquesta via i per tant la seua integritat i conservació es troba més amenaçada. El fet de trobar-se inclosos en l’inventari de pous i fonts mencionat en el punt 1 no ha fet que en aquesta ocasió se’ns fes cas.

Suposam que la manca de resposta en tots aquests casos és que es fa molt difícil argumentar el no, el dir per escrit que no tenen valors uns elements que es troben dins catàlegs editats per la màxima institució pitiüsa.

4.
El passat 21 de novembre es va lliurar un nou document amb la proposta de declaració de BIC amb la tipologia de monument de l’aqüeducte romà en tot el seu trajecte. S’argumentava amb tota una sèrie de dades històriques i documentació que coneix o hauria de conèixer la pròpia conselleria de Patrimoni. A pesar de que el passat 23 de desembre la CIOTUPHA va aprovar el trasllat d’un tram de l’aqüeducte aparegut a la zona de Can Misses per poder salvar una urbanització, no consta que s’hagués informat als seus membres de l’existència d’aquesta sol·licitud per part del GEN.

La CIOTUPHA va acordar la destrucció d’un bé abans de ni tan sols debatre, decidir i donar resposta sobre la proposta de protecció feta per una entitat, emparada per la Llei de Patrimoni. Sabien els membres de la CIOTUPHA que existia aquesta proposta?

La secció de Patrimoni del GEN-GOB Eivissa ha volgut fer també balanç del que ha significat l’any 2005 per al patrimoni de l’illa. Els resultats son esgarrifadors.

Si l’any 2004 va ser el de la caducitat de més de 17 expedients de protecció i la destrucció d’alguns d’ells (on s’aixecava el molí de Can Raspalls s’ha construït tota una urbanització), l’any 2005 ha estat el de la destrucció d’importants monuments antics que ja no podran contribuir a estudiar i conèixer millor la nostra història: al manco 7 jaciments arqueològics a les obres de desdoblament del segon cinturó de ronda, entre d’ells una necròpolis rural d’època romana que tenia una gran varietat de tipus d’enterrament, o un tram d’uns 20 metres de l’aqüeducte romà que portava l’aigua a Eivissa i del que en el 2006 se’n destruirà també una part important amb motiu del seu trasllat per salvar una urbanització.

L’any 2005 ha estat també el de l’enderrocament de diversos béns del nostre patrimoni rural i etnològic:

L’any 2006, si no ho aturam entre tots, significarà també la culminació d’aquesta apocalipsi de destrucció. Nombrosos elements del nostre patrimoni estan en perill, a més a més del territori i paisatge que l’envolten.

Fotografies dels elements de la zona de Forca dels que es proposava la seua protecció.