El GEN presenta al.legacions a l´expedient de llicència municipal per a indústria d´extracció d´àrids a Can Carabassó. (03/01/2006)

Al·legacions a l’expedient de llicència municipal per a indústria d’extracció d’àrids a ubicar a l’indret conegut com Can Carabassó, TM de Sant Joan de Labritja.

Descarregar texte amb les al.legacions