El Consell admet que bona part de l´Aqüeducte serà destruït en el trasllat. La Comissió de Patrimoni va acordar traslladar només “el màxim tram d’aqüeducte recuperable” (30/12/2005)

A pesar de que, per tal de contrarestar les crítiques del GEN-GOB Eivissa i altres entitats sobre la destrucció de l’aqüeducte romà aparegut a Can Misses, s’ha “venut” a l’opinió pública que se “salvaria” traslladant-lo a una zona verda, en lloc de conservar-lo in situ com s’ha fet en altres ocasions similars (restes aparegudes al solar de Can Maymó, a la Vía Púnica o un altre tram del mateix aqüeducte aparegut a rel d’unes obres de GESA al Camí vell de Sant Mateu), la secció de Patrimoni del GEN vol denunciar públicament que la Conselleria de Patrimoni ha mentit i enganyat deliberadament donat que ni tan sols es traslladarà la totalitat de l’aqüeducte i això no s’ha dit en cap moment.

En les sessions de la CIOTUPHA dels passats 14 de novembre i 23 de desembre de 2005 es va acordar, sobre la base d’un informe de l’arqueòleg del Consell, que :

Un dels valors històrics i patrimonials d’aquest monument és precisament respectar el seu traçat original i conservar-lo en el lloc on va ser construït. Només canviant el projecte d’obra s’hagués aconseguit. La covardia i submissió davant els de sempre per part dels responsables de la Conselleria de Patrimoni ha impedit que s’hagi aconseguit. Si s’hagués conservat in situ s’hauria pogut conservar la totalitat del monument, no només una part.

Davant els fets, l’arbitrarietat dels informes tècnics i els acords de la Comissió de Patrimoni el GEN estudia denunciar els fets en els Jutjats.