Increibles manifestacions fetes per part de l´Ajuntament de Santa Eulària respecte del tema de les antenes de telefonia mòbil (14/12/2005)

El GEN desconeix si les declaracions fetes per la Sra. Esther Marí, regidora de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, referents a les dificultats de consistori per procedir al compliment de la seva pròpia normativa, i de les sentències judicials, en matèria d’antenes de telefonia mòbil il.legalment instal.lades, son fruit d’una ignorància supina o de mala fe però qualsevol d’aquests supòsits ens pot servir per explicar l’absoluta inoperància d’aquest ajuntament.

L’Ajuntament de Santa Eulària no ha fet ni una sola passa per fer acomplir la sentència que obliga a retirar les antenes il.legalment instal.lades a Jesús. El procediment, tant en aquest cas com a la resta, és comunicar a l’empresa responsable l’obligació de desmuntar la instal.lació dins del termini que s’estableixi a la normativa municipal. Finalitzat aquest termini sense que s’hagi procedit a la retirada de l’antena, l’Ajuntament ha d’interposar denúncia penal contra l’empresa responsable per desobediència a l’autoritat, amb la finalitat de que es depurin possibles responsabilitats penals. Donat que, aquest procediment, acostuma a obtenir ràpids i satisfactoris resultats, el GEN no troba cap explicació a l’absurd procés seguit per l’Ajuntament, sol·licitant autoritzacions genèriques per entrar a domicilis que tenguessin aquest tipus d’instal.lacions. L’única explicació possible a tot aquesta comèdia és que es pensàs utilitzar per justificar la manca d’actuacions. De fet, l’Ajuntament de Santa Eulària pot preguntar al municipi veí, Sant Joan, i allí els explicaran què han de fer per retirar una antena il.legal. Curiosament allí semblen ser més apanyats i espavilats a l’hora de fer acomplir les seves pròpies normatives.

També resulta inexplicable que una persona que confòn el Pla Director Sectorial de Telefonía Mòbil d’Eivissa i Formentera amb “una norma de carácter nacional destinada a regular la telefonía movil en nuestro país”, s’atreveixi a fer manifestacions públiques al respecte. El GEN prega a la Senyora Marí que s’abstingui de posar-se en evidència d’aquesta manera i que no faci més el ridícul només per evitar que sigui el propi batle qui sigui l’imatge de la inoperància d’aquest consistori quan es tracta d’acomplir la legalitat. També li prega que abans de parlar s’informi de que va el tema. Ja fa temps que es va deixar de considerar bon estudiant al que repetia la lliçó de memòria sense entendre res.

El GEN recorda que mentre l’ajuntament naufraga intentant desxifrar textos jurídics, son les persones que resideixen al municipi les que en pateixen les conseqüències. Si l’equip de govern de l’Ajuntament de Santa Eulària no té ni idea de com fer la seva feina, la millor alternativa es que deixin els seus càrrecs en mans de gent més competent i que deixin de voler fer una feina per la qual òbviament no estan capacitats.